ANFOlogo

Kurs og seminarer

Kompetanseutvikling i fokus

På ti årsdagen for DSAD vil vi svært gjerne dvele ved noe av det mange…
Den mye omtalte ANA/K2 rapporten presenteres av Julian Moore fra K2.  
Godt omdømme eller rennomme er viktig for anseelse og tiltrekningskraft.

Dagens Næringsliv

RED

Tactic

LOS&CO

ALLER