ANFOlogo
  • _MG_3316-2
  • _MG_3023
  • _MG_3116
  • Fotograf: AVIA

ANFO Annonsørforeningen

PÅVIRKNING - RÅDGIVNING - KOMPETANSE - NETTVERK

ANFO er en interesse- og service-organisasjon for norske annonsører. Vi ivaretar våre medlemmers interesser i saker hvor det er viktig, og riktig, å stå sammen og tale med en stemme.

Vårt mål er til enhver tid å bidra til å skape de beste rammebetingelser i Norge for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre produkter, tjenester og synspunkter. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene.

Vi bistår medlemmene med råd, dokumentasjon og faglige tilbud slik at kjøp av tjenester fra reklame- og mediemarkedet såvel som markedskommunikasjonen kan bli enda mer profesjonell og effektiv.

Vi tilbyr et stort utvalg av møteplasser og seminarer på høyt faglig nivå. Våre seminarer fungerer som et forum for faglig oppdatering og økt kompetanse og er åpne for alle som vil delta, ikke bare for medlemsbedrifter.

Våre medlemmer er små og store, på tvers av de fleste bransjer og ikke minst et av de få nettverk som også binder sammen bedrifter som i det daglige er kunder og leverandører av hverandre. I vårt styre idag sitter markedsdirektører fra et utvalg av bransjer.

ANFO er en del av World Federation of Advertisers (WFA). WFA, med kontor i Brussel er en viktig organisasjon som taler annonsørens sak internasjonalt og for vår del spesielt overfor EU. WFA spiller en viktig rolle når nasjonale lover og lovanvendelser går på tvers av internasjonal praksis. WFA representerer de største og viktigste merkevareselskaper globalt, over 60 nasjonale annonsørorganisasjoner og følgelig rundt 90% av den globale reklameinvesteringen. 

Les mer på WFAnet.org

ANFO tar et aktivt ansvar i forholdet annonsør-myndigheter

ANFO er en viktig og selvsagt høringsinstans for aktuelle lovverksendringer og er diskusjonspartner for markedspraksis med departement og offentlig oppnevnte utvalg.

ANFOs leder er pt. vara til Markedsrådet (MR). MR er et bredt sammensatt organ som oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år. MR kan treffe vedtak om forbud mot ulovlig markedsføring når dette tilsies av hensyn til forbrukerne, og kan også forby vilkår i standardkontrakter som er urimelige overfor forbrukere. MR er også ankeinstans for saker som bringes inn for Forbrukerombudet (FO). ANFOs representasjon i MR bidrar til å sikre at også annonsørene blir hørt i slike sammenhenger.

Næringslivets Konkurranseutvalg

Hvor godt kjenner du til Næringslivets Konkurranseutvalg? Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) gir mulighet for tvisteløsning innenfor markedsføring. NKU kan bidra med rimelig og enkel tvisteløsning mellom næringsdrivende uten bruk av offentlig domstolskapasitet og dertil hørende store og kostbare saksforberedelser. ANFO er en av organisasjonene som bidrar til at dette “doms”organet fungerer. Dette er ikke en domstol i ordets egentlige betydning, men et frivillig selvdømme organ.

Les mer om Konkurranseutvalget her.