ANFOlogo

Matbransjens Faglig Utvalg

MFU, eller Matvarebransjens faglige utvalg er en selvreguleringsordning bransjen initiert av og driftet av NHO, Virke og ANFO Annonsørforeningen.

Formålet er å bevisstgjøre de næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge. Samt ivareta at retningslinjer som angir hva som er akseptabel markedsføring i denne sammenheng overholdes. For å utdype og gi et mer utfyllende meningsinnhold et det utarbeidet en tilhørende veiledning. Den angir i noe mer detalj hva som ligger innenfor og utenfor selvreguleringsordningen.

MFU følger opp bransjens forbud mot å markedsføre visse typer mat og drikke til barn under 13 år. MFU tilrettelegger for at alle kan klage på markedsføringsaktiviteter som strider mot retningslinjene til MFU. MFU garanterer for at klager er anonym. Det er MFU sitt ansvar å sørge for at klageordningen fungerer godt og at alle vedtak fattet i MFU offentliggjøres.

For ytterligere informasjon se mfu.as
eller
kontakt sekratariatsleder Wenche Jacobsen