ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • ADTECH-Mobile

Vi i ANFO har satt mobilen på agendaen i svært mange sammenhenger. Vi har i mange år snakket om at; ”Nå tar mobilen av også som reklamekanal. Dette blir mobilens år!” Mobile first begynner å bli en  ”gammel” saying. Nå er vi imidlertid der. Det viser all statistikk. Vi er mange som knapt eksisterer uten vår mest sentrale og populære dings.

Markedsføring i dag handler mer og mer om teknologi. ANFO har lansert konferansekonseptet ADTECH for å møte etterspørselen etter relevant kompetanse fra både våre medlemmer og bransjen for øvrig. Første ADTECH: Mobile ble gjennomførte vi medio august 2016 med over 150 deltagere.

På dagen møter du sentral kompetanse fra inn og utland. Vi dveler ved sentrale utviklingstrekk, vi viser inspirerende caser til glede og inspirasjon

Velkommen til en møteplass med kompetansepåfyll og inspirasjon!

09:00 - 09:30

Nordmenns bruk av mobiltelefonen

Mobiltelefonen har endret medievanene våre for alltid. Med utgangspunkt i TNS Gallups medieundersøkelser får du en status på det norske folks bruk av mobiltelefonen og de viktigste trendene i mediemarkedet.

 

09:30 - 10:00

Offshoring - dra nytte av trenden fra Silicon Valley innen app-utvikling

Først produserte de teknisk avanserte og rimelige applikasjoner for startups i Silicon Valley. Nå har Warszawa blitt et av de mest kompetente miljøene i Europa på teknologiutvikling. Chimera Prime er et av flere utviklingsselskap som de siste årene har vokst frem i Polen som følge av høy kompetanse og lavere barrierer for samarbeid på tvers av landegrenser. Krystian Sulek viser inspirerende eksempler på apper utviklet i Polen.

 

10:00 - 10:30

Kaffe og Frukt

10:30 - 11:00

Winning the Moments that Matter on Mobile

11:00 - 11:30

How Technology can drive Mobile Scale and Efficiency – both online and off-line

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 - 12:45

Kundeklubb på mobil – hvordan skape suksess?

Kundeklubber og lojalitetskonsepter dukker opp nesten over alt. Men hvordan skaper man suksess og hvor viktig er mobilen? Toralf vil fortelle litt om erfaringer fra forskjellige caser, gi noen praktiske eksempler og snakke om viktigheten av mobilen i kundeklubben.

 

12:45 - 13:15

Slik har MENY lykkes med markedsføring på mobil

Marie Lunde vil fortelle hvordan MENY jobber innenfor et fagfelt der det foreløpig ikke finnes noen sannheter. Du kommer til å høre om hvordan MENY bygget opp den suksessfulle appen sin, hvordan de prøver og feiler med nye formater i det daglige og hvordan de hele tiden må ta sjanser.

Dette blir en fortelling om hvordan Meny sakte men sikkert beveger seg bort fra analoge medier og mer over i det digitale.

 

13:15 - 13:45

The Age of Mobile Intent

13:45 - 14:15

Kaffe og bakevarer

14:15 - 14:45

Mobilising the Future

14:45 - 15:15

Customers – Got to catch ‘em all?

Pokémon GO har tatt Norge med storm, og mange annonsører har prøvd å slenge seg på. Men hva er egentlig den beste måten å kapitalisere på slike spill, og hvordan kan augumented reality brukes av annonsører? Vi har sett på hva som gjør slike spill så populære, gode og dårlige måter bedrifter har brukt de på, og ser på hvordan man best mulig kan gjøre seg klar for den neste store hypen.

 

Samarbeidspartnere