ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • adtech-retail_RGB_center

Detaljhandelen står foran store og til dels helt nye utfordringer. Gamle oppskrifter kan nok fortsatt fungere, men i mange tilfeller er de nettopp det som ligger i navnet; gamle! Det som virket i går vil i mange sammenhenger ikke fungere i fremtiden.


Kundene vil utfordre oss og vi må legge til rette for morgendagens handleopplevelser. For den vil være annerledes enn tidligere. Ønsker man å lykkes som retailer i fremtiden er det mekanismer som må forstås og utnyttes, i butikk og kommunikasjon.

09:00 - 09:30

Sunnere snacks, fra bigdata til business.

Nylansert produkt med lav markedsandel som man ønsket å få inn mer innsikt på gjennom Trybe, brukte dataene for å skape suksess hos forbrukerene,kjedene og ut i butikk

09:30 - 10:00

Hvordan når du ut med produktbudskapet ditt via smarttelefonen?

Den norske app-utvikleren Clooger har med sin unike metode som mål å få kundene til å bry seg om produktbudskapet ditt.
Clooger spiller på akkurat de samme teknologiske mekanismene og emosjonelle strengene som Pokémon GO. Det handler om opplevelse, involvering og engasjement. 
Clooger som konsept utfordrer de tradisjonelle tankene om hva som er markedsføring og hvordan markedsaktiviteter bør tilrettelegges.

Sverre Ringstad, CEO i The Clooger Company kommer for å fortelle mer om erfaringene i fra Cloogers pilotprosjekter og om hvordan du kan gjøre smarttelefonen til en effektiv markedsføringskanal.

 

10:00 - 10:30

The Growing Power of the Street: Key drivers and the future of OOH

Retailers face considerable and sometimes completely new challenges. Old recipes can probably still work, but in many cases they are just what's in a name; old! What worked yesterday will in many cases not work in the future.

Customers will challenge us and we must facilitate tomorrow's shopping experience. For it will be different than before. If you want to succeed as a retailer in the future there are mechanisms that must be understood and exploited, retail and communications.

10:30 - 11:00

Fysisk retail like interaktivt og datarikt som online

De beste i retail har sterke web-butikker og mye verktøy og data til å drive online trafikk og salg. Likevel skjer det meste av omsetningen de fysiske butikkene. Nå har man endelig de samme mulighetene til kommunikasjon, effektmåling og individuell tilpasning av kundereisen i fysisk handel som man er vant til fra nettet.

 

11:00 - 11:45

Lunsj

11:45 - 12:15

Ny teknologi får fart på både ledelse og ansatte

12:15 - 12:45

Retail og Teknologi – Hva bringer fremtiden?

12:45 - 13:30

Fremtiden kommer til å ligne ganske mye på samtiden. Bare enda mer polarisert

13:30 - 14:00

Pause

14:00 - 14:30

Bruk av 3. parts data for retailaktører

14:30 - 15:00

Lansering "ANFO Omdømmeindeks" utvalgte norske selskaper

SOME Sanntidsanalyse av din merkevare

  • Hvordan enkelt, pålitelig, hurtig og med minimale ressurser gi din
    bedrift evne til å håndtere store mengder "nåtidsdata".
  • Hvordan finne og adressere utfordringene i egen bedrift/merkevare for å
    utvikle ditt omdømme på sosiale medier.
  • Hvordan sette, sikre og gjennomføre - gode KPIèr i din organisasjon gjennom bruk av sosiale medier. 
  • Lansering "ANFO Omdømmeindeks" utvalgte norske selskaper 

15:00 - 15:30

Hold kjeft og løs folks problemer

Dagens markedsføring er stort sett bare stein og mørtel til en mur mellom bedrifter og deres kunder. Jo mer vi pøser på, desto høyere blir muren. Markedsførerne må tørre å redefinere sin oppgave. De må holde kjeft og løse folks problemer.

 

Samarbeidspartnere