ANFO_LogoV_white_50px
 • 182701570

Advokat-nytt om avtaler


Ønsker du hjelp ved avtaleinngåelser? Da kan du få hjelp av ANFO. Vi har utarbeidet standardavtaler som tar utgangspunkt i markedsførernes interesser.

 

Avtalene dekker en rekke felt som du har behov for som profesjonell markedsfører, og er tilgjengelig for deg som ANFO medlem.  

 

Avtaler som nylig er gjennomgått og oppdatert av vår egen advokat, Carsten Gunnarstorp:

 • Fotoavtale
 • Databehandleravtale  (balansert mellom behandlingsansvarlig og databehandler og kan derfor brukes av begge)

 

Disse avtalene har vi også tilgjengelige og oppdateres fortløpende: 

 • Reklamebyråavtale
 • Prosjektorientert reklameavtale
 • Mediebyråavtale
 • PR -byråavtale
 • Designavtale
 • Kundemagasinavtale
 • Filmavtale
 • Konfidensialitetsavtale
 • Rammeavtale digitale tjenester
 • Personvernerklæring
 • Brukeravtale netthandel

 

Er du interessert av å få tilsendt en avtale?

Ta kontakt med Carsten Gunnarstorp carsten@anfo.no