ANFO_LogoV_white_50px
  • City, Country:Oslo, Norway

    Effekt Kick-Off

 

Dette er startskuddet på neste Effekt-halvår som tradisjonen tro ender opp med konkurransen ANFO Effekt i februar. Kom å la deg inspirere av foredragsholdere som gir deg ny innsikt og kritiske synspunkter om effektmåling og den reelle effekten av digital reklame. 

Håper vi sees!

PS. Håper du blir med videre på Mediabar på BA3 (Bygdøy Alle 3). 

 

12:00 - 12:25

Kaffe og registrering

12:30 - 13:00

Hva sier annonsørene om effekt?

Her får vi presentert de viktigste effekt-funnene fra årets store annonsørrapport.

13:00 - 13:30

Hvorfor er det så vanskelig å måle effekter – og å lære av det?

Det er enkelt å skrive caser til Anfo Effekt; har du en god historie så har du et case. Det er vanskeligere å skrive et virkelig godt case; da trenger du å dokumentere effekter, og aller helst dokumentere hvilke virkemidler som har skapt denne effekten.

Alle elementer i marketing mix’en bidrar til salg, både på kort og lang sikt – men det kan være vanskelig å måle dem.

Sten er spesielt opptatt av kommunikasjonseffekter og i hvilken grad kommunikasjonen kan bidra til vekst for annonsørene. Han vil berøre ulike problemstillinger knyttet til dette, fra Byron Sharp og Binet&Fields til økonometriske salgs- og merkevarestudier.

13:30 - 13:50

Kaffepause

13:50 - 14:20

Hvordan effekter fremover skapes med vekststrategi som motor

Flere bransjer sliter med stagnerende eller også negativ utviklingsvekst. Et marked i endring krever mer av markedsførere enn noen gang, samtidig er det noen enkle steg som skal tas for å komme på offensiven og være klar for å oppnå effekter og resultater  gjennom å treffe på behov. Reell effekt oppnås når marketing mixen får boltre seg med produkter og tjenester bygget på moderne forbrukerinnsikt og som lager et meningsfullt avtrykk i kunders og forbrukeres hverdag.

Elisabeth vil ta dere gjennom stegene for å skape effekter og langsiktig vekst, samt presentere gode eksempler på selskaper som har hatt suksess med dette.

14:20 - 15:00

Feilvurdering av digital reklameeffekt

Reklame i digitale kanaler øker raskt og utgjør nå om lag 40% av de totale medieinvesteringene i Norge. Annonsørene tilbys helt unike muligheter til å kjøpe finmaskede målgrupper. Men annonsørene blir lurt.  Effekten måles nemlig ved å sammenligne respons hos de som har sett reklamen opp mot de i målgruppen som ikke har sett den. Og målt på denne måten finner man betydelige effekter, men det er altså en illusjon. I en nylig publisert studie med 15 felteksperimenter fant forskerne at den sanne effekten av digital reklame i gjennomsnitt var under en fjerdedel av det man normal får rapportert. I foredraget presenterer vi hovedfunnene i denne studien og diskuterer hva dette betyr rent praktisk for annonsører.

15:00 - 15:15

Q&A

Vi avslutter dagen med spørsmål fra salen. Hvis du ønsker, kan du på forhånd sende spørsmål til marlene@anfo.no

16:00 - 23:59

Mediabar i Bygdøy Allè 3

For de av dere som har lyst til å være med videre.