ANFO_LogoV_white2
  • Carsten_2018.2

ANFO har fått advokat


Som interesseorganisasjon for norske markedsførere og annonsører er det viktig å ha funksjoner og oppgaver som reflekterer medlemmenes behov. NORDMA ble nylig innfusjonert i ANFO og med det fikk vi også en advokat på laget. 

 
Carsten Gunnarstorp er advokat med spesiell interesse og kunnskap om markedsføringsrett og personvern.  
 
I en tid hvor GDPR og e-Privacy generelt preger nyhetene er dette selvsagt et viktig medlemsgode. Det er en fordel at ANFO, som organiserer rundt 250 markedsførere og annonsører, nå har en dedikert ressurs knyttet opp til markedsrettslige utfordringer. 
 
Carsten vil du møte på forskjellige ANFO møteplasser hvor tema gjerne er GDPR og markedsføringsrett. Han vil være spesielt sentral i ANFOs arbeid rundt GDPR og e-Privacy. 
 
Vi etablerer også flere nye nettverksgrupper. Nå samler vi juridisk kompetanse og juridisk interesse fra våre forskjellige medlemmer i nye nettverk. Fordi vi er mange som har akkurat de samme utfordringene! Sammen står vi mye sterkere.
 
Carsten treffer du på carsten@anfo.no
 
Ta gjerne kontakt!
 
 
  • VI_ER_MEDLEM_I_ANFO_neg