ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • denstoreannonsørrapporten2016

Den Store Annonsørrapporten handler imidlertid om mer enn utfordringene annonsørene opplever med økt digitalisering. 

Møt opp på vårt frokostseminar og få med deg annonsørens syn på helt sentrale områder, blant annet:

 

  • Nivå på reklamebudsjettet fremover?
  • Hvordan ser den fremtidig kanalbruken ut ?
  • Hvordan står det til med den digitale konkurransekraften?
  • Hvordan jobbe med innsikt, testing og effektmålinger?
  • Hvordan organisere markedsarbeidet – inhouse eller ikke? 
  • Hvem er annonsørenes viktigste samabeidspartnerne? 
  • Hva er annonsørens viktigste utfordringer fremover?

 

08:30 - 09:00

Frokost

09:00 - 10:00

Presentasjon av Den Store Annonsørrapporten

10:10 - 11:00

Debatt

Samarbeidspartnere