ANFOlogo

ANFO Nettverk

Nettverkene du trenger

ANFO Nettverk for våre medlemmer

 

Bli medlem

 

Vi i ANFO tror at når man setter de riktige menneskene sammen kan magiske øyeblikk oppstå. Det å samle riktige mennesker for å jobbe faglig med utfordringer og problemstillinger som flere er opptatt av, vil i de fleste tilfeller være både effektivt og langt mer kompetansebyggende enn om vi hver for oss skal jobbe med de samme utfordringene

Vi tilbyr forskjellige nettverksgrupper og for øyeblikket har vi følgende grupper:

ANFO Adtech/Programmatic: 
I denne gruppen sitter representanter for Norges kanskje mest digitale fremoverlente bedrifter. Bl.a. for å diskutere prinsippielle utfordringer knyttet til Programmatic, Ad Fraud, Brand safety, transparens og lignende. 

ANFO Inner Circle:
Et eksklusivt nettverk bestående av ANFO sitt styre og våre til enhver tid viktigste samarbeidspartnere. Vi møtes 2-3 ganger i året under en faglig og sosial fane.

ANFO Markedssjef: 
Denne nettverksgruppen er etablert for våre medlemmer som ikke har de store avdelingene og fagmiljøene rundt seg. Typiske virksomheter hvor det sitter en eller noen få personer med markedsføringsansvaret, men med mange av de samme oppgaver, problemstillinger og utfordringer som større aktører har. Her bringer vi inn faglige innlegg som rådgivere og leverandører. Vi deler utfordringer, diskuterer og utveksler erfaringer.

For oss i Telenor er ANFO nyttig på mange måter. Her diskuteres felles utfordringer og problemstillinger, og gjerne spesielt utfordringer vi alle har innen digital marketing. Eksempelvis; Adtech/Programmatic nettverket fanget tidlig opp problemstillinger knyttet til ad fraud og brand safety. Vi opplever at nettverkene gir oss bedre grunnlag til å stille de rette spørsmålene til våre leverandører, og ikke minst hvordan vi bør rigge oss internt med relevant kompetanse/organisering. Vi bruker også nettverket til å sjekke andre medlemmers erfaringer med nye leverandører, analyser, eller lignende.

For bransjen er det viktig at ANFO setter i gang debatter og sikrer fokus på relevante problemstillinger vi som annonsør må være oppmerksomme på. Annonsørene trenger en sterk og uredd stemme som tør å stille krav og gi tydelige meldinger.
Vi opplever også ANFO sine konferanser som svært relevante. ANFO sine møteplasser er gode arenaer for faglig oppdatering og nettverksbygging. Det er selvsagt også en stor fordel at seminarene er inkludert i medlemskapet.

Karianne Salicath
Head of Marcom at Mobile Telenor Norge

ANFO Retail: 
Denne gruppen er for medlemsbedrifter som jobber innen retail.  

ANFO Content Marketing: 
Et nettverk for bedriftsinternt kompetanse knyttet til innholdsmarkedføring. Typiske eksempler på innholdsmarkedsføring er nettaviser, sponsende artikler, sosiale medier og annonsebilag i aviser. Hvordan produsere og spre innhold som har interesse for potensielle kunder?

ANFO CMO Forum:
Et nettverk bestående av en rekke CMO/Markedsdirektører. I dette nettverket tar vi opp tema av prinsipiell og universell karakter. Her kan bl.a. nevnes; CMO rollen, organisering av markedsavdelinger osv.

De respektive nettverkene møtes 2-4 ganger i året. Tematikk og fremdrift utvikles i gruppen. Hvert møte varer gjerne to timer. Vi har ofte lagt møtene rett i forkant/etterkant av andre konferanser. Dette har ofte ført til at vi i nettverkene, har hatt ganske eksklusive work shops/innlegg med ganske eksklusive tilreisende foredragsholdere.

 

Interessert i å være med? Har du ideer til temaer for en fremtidig gruppe?

 

Kontakt Jan Morten Drange