ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • Nettverk_pos

ANFO EFFEKT for annonsører; Nettverksgruppe.

Vi i ANFO tror at når man setter de riktige menneskene sammen kan magiske øyeblikk oppstå. Det å samle riktige mennesker for å jobbe faglig med utfordringer og problemstillinger som flere er opptatt av vil i de aller fleste tilfeller være både mer effektivt og langt mer kompetansebyggende enn om vi hver for oss skal jobbe med de samme utfordringene. Gruppene er eksklusive for ANFO sine medlemmer.

Dette er en gruppe for annonsører og poenget er å etablere nettverk for bedriftsinternt kompetanse knyttet til effekt.

Vi begrenser hver gruppe til 15 personer. Om det er interesse utover dette antallet vurderer vi kontinuerlig å sette opp en ny nettverksgruppe innen det samme temaet.

Dette er en lukket fagruppe for våre medlemsbedrifter. Ta kontakt med Håvard Bakken om du eller en kollega ønsker å delta her.