ANFO_LogoV_white_50px
  • RAPPORT_MBL_ANFO_Tillit Content Survey_Side_01

Annonsørene elsker innholdsmarkedsføring


Den nye rapporten om innholdsmarkedsføring forteller om høy oppmerksomhet hos annonsørene. Hele 9 av 10 annonsører sier at det er viktig å være synlig med denne typen markedsføring.

 

Annonsørene satser stort på innholdsmarkedsføring. ANFO og MBL har gått sammen for å finne ut hva norske annonsører mener om hvor viktig innholdsmarkedsføring er for dem. Vi har spesielt sett på hvordan de opplever samarbeidet med mediebyråer samt også mediehusenes egne contentsatsninger. Her er hovedfunnene:

  • Tradisjonelle medier som aviser og magasiner scorer, sammen med egne kanaler, høyest på å tilby trygge miljøer for innholdsmarkedsføring.

  • Flest har, i tillegg til egne kanaler, stor tillit til at magasiner, Google og Facebook kan skape effekt gjennom innholdsmarkedsføring, og riks-og regionsavisene ligger her omtrent på linje med Instagram/ Snapchat og Youtube.

  • 71 % av de spurte svarer at de har benyttet seg av mediehusenes egne Content-byråer.

  • Mediehusenes Content-byråer benyttes først og fremst til produksjon av innhold, men rundt 3 av 10 annonsører bruker også disse byråene til tjenester som dokumentasjon av effekt og valg av distribusjonskanaler.

  • Annonsørene er godt fornøyde med leveransen fra mediehusenes Content-byråer, og 1 av 4 sier at de vil styrke samarbeidet det neste året.

  • Flertallet av de spurte annonsørene vil anbefale andre å jobbe direkte med mediehusenes byråer når det kommer til innholdsmarkedsføring (54 %), og like mange anbefaler å bygge in-house kompetanse på området.

  • Annonsørene planlegger å øke budsjettene (43 %) til innholdsmarkedsføring det neste året. 9 av 10 vil enten beholde dagens nivå eller øke budsjettene.

 

Vil du å få tilsendt hele undersøkelsen? Send en mail til Thomas Rønnerud, medlemsansvarlig i ANFO. 

 

12. desember arrangerer vi heldagskonferansen: CONTENT MARKETING. Her blir vi fortalt om historiene bak gode case og vi får høre fagfolk dele sine erfaringer. Velkommen! Gratis for ANFO medlemmer. 

 

Program og påmelding