ANFOlogo
  • Skjermbilde 2018-11-22 kl. 11.57.20

Byråtopp applauderer ANFO sin tydelige holdning til bl.a Google

  • By
  • Torgeir Vierdal, byråleder Anorak, en del av The North Alliance (NoA)

Et fåtall selskaper er i ferd med å ta fullstendig kontroll over våre verdier og kultur, og vi gjør altfor lite for å hindre denne utviklingen.

 

Data om dine og mine bevegelser på plattformer som Google, iTunes, Amazon, Facebook og Spotify utgjør i dag en av de viktigste valutaene i verdenshandelen. Ifølge Europakommisjonen, vil disse datamengdene være verdt ett tusen milliarder euro innen 2020. Det er mer enn hele det norske oljefondet.

 

De samme teknologiselskapene dominerer listen over verdens mest verdifulle selskaper, som tidligere var forbeholdt tradisjonsrike olje- og industriselskaper. Dette er selskaper som har en enorm makt og innflytelse på utviklingen av vårt samfunn.

 

Digital bærekraft handler om hvordan teknologiutviklingen understøtter sosial, kulturell, økologisk og økonomisk bærekraft. Nå går vi i feil retning.

 

Budsjettdokumentene fra Regjeringen er fylt med lovord om mulighetene digitalisering og økt teknologibruk gir samfunnet. At tilgang til og bruk av data og algoritmer gir oss mer velferd for pengene, vil nok også påpekes av en fremtidig ny regjeringserklæring. Dette er riktig og bra. Samtidig mener jeg det bør rettes mer oppmerksomhet mot de store utfordringene denne utviklingen fører med seg for vårt samfunn og kultur.

 

Skattlegging av teknologigigantene har i lengre tid vært en nøtt for mange lands myndigheter. Tilsvarende er rollen Facebook og Google har ved å legge til rette for ekkokamre og polarisering. Det går løs på tilliten vi har til hverandre. Videre er historiene om hvordan netthets og -mobbing ødelegger liv hjerteskjærende og her ligger, foruten hos mobberne, faktisk ansvaret også hos plattformene og lovverket. Det hjelper ikke med offentlige holdningskampanjer alene.

 

Bekymringen for manglende regulering og vilje til å ta samfunnsansvar hos teknologigantene, var noe jeg påpekte i en kronikk for ganske nøyaktig ett år siden. Jeg er ikke blitt mindre bekymret, selv om Faktisk.nos innledning av et samarbeid med Facebook for å bekjempe falske nyheter er positivt. 

 

I boken «How to fix the future» påpeker Andrew Keen behovet for mer konkurransedyktig innovasjon, reguleringer fra myndigheter og valgfrihet for konsumentene, som løsningen på de globale digitale utfordringene. Nøkkelen er, ifølge Keen, at de dominerende teknologiske plattformene må være åpne, og ikke lukket. Og det må være reell konkurranse i de digitale markedene. Det betyr at myndighetene blant annet må oppdatere og forsterke konkurransereglene sine slik at de speiler den digitale tidsalderen vi lever i. I dag er det en winner takes it all-tilnærming i markedet, og dette må det ryddes opp i.

 

Det meste må skje på tvers av landegrenser. Jeg håper derfor vi får se flere initiativ tilsvarende det EU har lykkes med ved innføringen av personvernreglene GDPR. Dette gir hver enkelt av oss langt større makt over bruken av data om vår atferd. Samtidig legger det til rette for innovasjon og konkurranse ved at vi som enkeltpersoner kan ta reelle valg om hvem vi tillater å kunne benytte våre data.

På hjemmebane gjør annonsørforeningen ANFO et godt stykke påvirkningsarbeid, når de overfor Google utfordrer praksis og ansvar med deling av personopplysninger. Foreningen, med Jan Morten Drange i spissen, fortjener skryt for jobben som gjøres med å sikre god håndhevelse av GDPR i Norge. Norske markedsførere har forstått at bedre personvern gir fremtidig konkurransekraft ved at det bygger tillit mellom aktørene. Annonsørene og kommunikasjonsbransjen må fortsette å ta sin del av ansvaret. Det er først når en kan rasle med budsjett sabelen at teknologiselskapene begynner å ta realitetene inn over seg.

 

Men vi komme ikke utenom myndighetene. For å ivareta digital bærekraft må forbrukernes interesser, innovasjon og konkurranse fremmes og ivaretas på de digitale plattformene. Og det haster at noe skjer. For hver «like» og hver link vi trykker på, gir vi i dag teknologigigantene enda større makt.