ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • Creuna Commerce AHEAD

Hvordan kan merkevarer i mat- og drikkevarebransjen holde tritt med den raske utviklingen innen e-handel? Sammen med eksperter fra Forrester og Contagious vil Creuna beskrive morgendagens arena og hvordan man best kan lykkes.

Commerce AHEAD er et seminar for deg som søker inspirasjon og innsikt knyttet til markedsføring og e-handel i mat- og drikkevarebransjen.

Gjennom en tettpakket formiddag gir vi deg fersk forskning, inspirerende presentasjoner og nyttige case-studier. Du får møte eksperter, forskere, analytikere og innovatører som hjelper deg med svar på viktige spørsmål:

  • Hvordan ser en virkelig briljant digital kundeopplevelse ut i 2017?

  • Hvordan kan selskaper i mat- og drikkevarebransjen bruke digitale muligheter til å få oppmerksomhet og bygge relasjoner?

  • Hvordan trenger organisasjoner å ruste seg for å holde tritt med den raske utviklingen innen e-handel?

  • Hvordan kan detaljister skape digitale tjenester som er strømlinjeformet gjennom hele verdikjeden og bygger lojalitet?