ANFO_LogoV_white_50px
  • MMM2018_L2A3817

    CRM-dagen

CRM-dagen er et supertilbud for de med interesse for datadrevet- og direkte markedsføring, og som aktivt bruker CRM-systemer som verktøy.

Dagen vil bestå av gjennomgang av vinner-case fra MMM2018 der arbeidet med CRM og datadrevet var sentralt i både caset og premieringen. I tillegg vil du få høre spennende foredrag med foredragsholdere med dybdekunnskap om datadrevet markedsføring og CRM.

Dagen vil blant annet fokusere på fagets plass hos CMO – muligheter og utfordringer knyttet til at det samme datasettet benyttes i hele organisasjonen, og ikke bare hos markedsavdelingen. Andre aktuelle tema er utfordringer og løsninger knyttet til måling av ROI, samt vurdering anskaffelseskostanden og verdien av nye kunder.

 

Programmet kommer fortløpende.

08:30 - 08:55

Registrering og kaffe

09:00 - 09:10

Velkommen - Carsten Gunnarstorp, Advokat ANFO

09:10 - 09:55

Å levere god kundeservice på en kostnadseffektiv måte inn i fremtiden

 

(business case PostNord og ProffCom)

  • Utfordringer i kundeservice.
  • Postnord sin kundeservice reise.
  • Hvorfor valgte Postnord en strategisk kundeservicepartner?
  • Hvordan klarer ProffCom å være en fleksibel og strategisk samarbeidspartner?
  • Hvordan ivaretas kompetanse og kultur i samarbeidet?
  • Hvor går veien videre nå?