ANFO_LogoV_white_50px
  • MMM2018_L2A3817

    Datadrevet og direkte

 

Konferansen er et supertilbud for deg med interesse for datadrevet og direkte markedsføring, og for deg som aktivt bruker CRM-systemer som verktøy – enten i utgående markedsføring eller kundeservice.

Dagen vil bestå av gjennomgang av vinner-case fra MMM2018 der arbeidet med CRM og datadrevet var sentralt i både caset og premieringen. I tillegg vil du få høre spennende foredrag med foredragsholdere med dybdekunnskap om datadrevet markedsføring og CRM.

Vi vil bl.a. fokusere på fagets plass hos CMO – muligheter og utfordringer knyttet til at det samme datasettet benyttes i hele organisasjonen, og ikke bare hos markedsavdelingen. Andre aktuelle tema er utfordringer og løsninger knyttet til måling av ROI, samt vurdering anskaffelseskostanden og verdien av nye kunder.

 

Programmet kommer fortløpende.

08:30 - 08:55

Registrering og kaffe

09:00 - 09:10

Velkommen - Carsten Gunnarstorp, Advokat ANFO

09:10 - 09:55

Å levere god kundeservice på en kostnadseffektiv måte inn i fremtiden

 

(business case PostNord og ProffCom)

  • Utfordringer i kundeservice.
  • Postnord sin kundeservice reise.
  • Hvorfor valgte Postnord en strategisk kundeservicepartner?
  • Hvordan klarer ProffCom å være en fleksibel og strategisk samarbeidspartner?
  • Hvordan ivaretas kompetanse og kultur i samarbeidet?
  • Hvor går veien videre nå?

09:55 - 10:25

Personlig budskap basert på eksisterende data

Markedsavdelingen i Norwegian må optimalisere budsjettet innenfor rammen av å være et lavprisselskap i sterk vekst, som møter økte kundeforventninger og tøff konkurranse. Det jobbes derfor kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen, markedsføringskanalene og lønnsomheten i markedsføringen. Foredraget vil fokusere på hvordan selskapet har styrket e-post kanalen, ved hjelp av en strukturert tilnærming til testing og optimalisering samt implementering av personlig budskap basert på eksisterende data.

10:25 - 10:45

Pause

10:45 - 11:05

Data, drevet av mennesker

Liv Anne Holst har interessante tanker rundt hva som er dataens betydning fra et overordnet perspektiv, og hvilken betydning dataene vil ha fremover. Hun vil snakke om mengden data vi har tilgang til og hvordan dette kan gi både utfordringer og muligheter. Med utgangspunkt i konkrete case vil hun også vise oss hva som skal til for å jobbe konstruktivt med datadrevet og prediktiv analyse samt hvilken betydning data faktisk kan ha for samfunnet.