ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • MMM2018_L2A3817

    Datadrevet og direkte

 

Konferansen er et supertilbud for deg med interesse for datadrevet og direkte markedsføring, og for deg som aktivt bruker CRM-systemer som verktøy – enten i utgående markedsføring eller kundeservice.

Dagen vil bestå av gjennomgang av case der arbeidet med data, direktemarkedsføring og CRM har vært sentrale tema. I tillegg vil du få høre spennende foredrag med foredragsholdere med dybdekunnskap om datadrevet markedsføring og CRM.

Vi vil bl.a. fokusere på fagets plass hos CMO – muligheter og utfordringer knyttet til at det samme datasettet benyttes i hele organisasjonen, og ikke bare hos markedsavdelingen. Andre aktuelle tema er utfordringer og løsninger knyttet til måling av ROI, samt vurdering anskaffelseskostanden og verdien av nye kunder.

 

08:30 - 08:55

Registrering og kaffe

09:00 - 09:10

Velkommen

09:10 - 09:55

Å levere god kundeservice på en kostnadseffektiv måte inn i fremtiden

  • Utfordringer i kundeservice.
  • Postnord sin kundeservice reise.
  • Hvorfor valgte Postnord en strategisk kundeservicepartner?
  • Hvordan klarer ProffCom å være en fleksibel og strategisk samarbeidspartner?
  • Hvordan ivaretas kompetanse og kultur i samarbeidet?
  • Hvor går veien videre nå?

09:55 - 10:25

Data vs dating

  • Det hjelper ikke å vite alt om kunden hvis vi ikke klarer å bruke kunnskapen til å vise at vi bryr oss.

Gjennom datadrevet CRM fikk endelig CMO' er verden rundt verktøy som ga oss mulighet til å snakke samme språk som CFO ene. Mantraet kan det ikke måles finnes det ikke har fått fotfeste både i markedsavdelinger, konsernledelser og styrer. Det er vel og bra, men den største utfordringen er dermed ikke lenger bare hvordan vi skal bli enda flinkere til å måle ROI på datadrevet CRM, eller hva som er riktig fastsetting av anskaffelseskost og kundeverdi i performancedrevet marketing. Den største utfordringen er snarere hvordan man skal unngå å bli "trangsynt" når effektmåling og dokumentasjon er lettere på den delen av markedsmiksen som ligger nærmest konvertering, uten at det nødvendigvis sier noe om det er disse aktivitetene som har størst effekt dersom man velger et mer holistisk perspektiv til kommunikasjon, marketing og påvirkning.

Klarer man å finne denne balansen er det en god sjanse for at man lykkes med å bygge en merkevare målgruppen elsker samtidig som man blir bestekompis med CFO.

10:25 - 10:45

Pause

10:45 - 11:05

Data – en av vår tids mest verdifulle ressurser

Liv Anne Holst har interessante tanker rundt hva som er dataens betydning fra et overordnet perspektiv, og hvilken betydning dataene vil ha fremover. Hun vil snakke om mengden data vi har tilgang til og hvordan dette kan gi både utfordringer og muligheter. Med utgangspunkt i konkrete case vil hun også vise oss hva som skal til for å jobbe konstruktivt med datadrevet og prediktiv analyse samt hvilken betydning data faktisk kan ha for samfunnet.

11:05 - 11:35

Personlig budskap basert på eksisterende data

Markedsavdelingen i Norwegian må optimalisere budsjettet innenfor rammen av å være et lavprisselskap i sterk vekst, som møter økte kundeforventninger og tøff konkurranse. Det jobbes derfor kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen, markedsføringskanalene og lønnsomheten i markedsføringen. Foredraget vil fokusere på hvordan selskapet har styrket e-post kanalen, ved hjelp av en strukturert tilnærming til testing og optimalisering samt implementering av personlig budskap basert på eksisterende data.

11:35 - 12:20

Lunsj

12:20 - 12:50

Hvordan gjøre Norge mer kollektiv gjennom datadrevet og automatisert markedsføring?

Entur ønsket å utvikle en løsning som ville skape interesse og engasjere det norske folk, samtidig som de fikk vist frem den viktige jobben Entur faktisk gjør og hva det betyr for samfunnet. Foredraget beskriver hvordan denne utfordringen ble løst ved hjelp av innsikt og strategi, og hvordan de utviklet en datadrevet og automatisert løsning som personaliserer og masseproduserer video som er tilpasset steder der Entur vet etterspørselen er størst.

12:50 - 13:20

Smart bruk av data på tvers av online og offline for å optimalisere markedsføringen og skape vekst

Nettbil kobler over 1000 forhandlere med personer som ønsker å selge bilen sin, og utfordrer derfor folks vante mønster knyttet til å selge bil. Foredraget beskriver hvordan Nettbil gjennom smart bruk av data på tvers av online og offline kunne identifisere de ulike barrierene og skreddersy kommunikasjon basert på datapunkter for å skape vekst.

13:20 - 13:50

Samarbeid om samtykker

Markedsførere bør samarbeide om innhenting og forvaltning av samtykker. Carsten Gunnarstorp i ANFO vil redegjøre for hvordan dette kan gjøres, og hvilke muligheter et slikt samarbeid kan gi markedsførerne.

13:50 - 14:10

Pause

14:10 - 14:30

ThonTester – Når kampanje og kundedialog snakker samme språk

Guro fra OMG og Ida fra Thon Hotels deler innsikt fra suksesskampanjen, ThonTester, som var en av grunnene til at hotellkjeden vant Årets markedsfører 2018.
ThonTester skapte engasjement og resultater blant både nye kunder og trofaste medlemmer. De deler erfaringer og tips for hvordan man under kampanjen jobbet med budskap og innhold for å trigge åpningsgrad, klikk, involvering og salg i dialogløpet.

14:30 - 15:00

Krav og strategier for samtykker på nett i året 2020

Kravene til samtykke i ekomloven og GDPR påvirker annonsørenes bruk av cookies (og andre identifikatorer) på nettstedet, og mens vi venter på ePrivacy-forordningen har EU-domstolen allerede tatt saken i egne hender: Dommen om Planet49 skjerper samtykkekravet betydelig, men har ikke uten videre direkte virkning i Norge. Så hvordan skal norske annonsører forholde seg til den? Skovly vil gi en oppdatering på den siste utviklingen innen kravet til samtykke for bruk av cookies, samt drøfte hvilke praktiske konsekvenser dette får for norske annonsører og presentere potensielle strategier annonsører kan benytte.