ANFO_LogoV_white_50px
  • 10S

Den Store Annonsørrapporten 2017


ANFO gjør årlig en stor studie om virkemidler, utfordringer, utviklingstrekk og prioriteringer hos norske annonsører.

Undersøkelsen brukes som fasit for hele bransjen. Både media og annonsørenes samarbeidspartnere refererer hyppig til denne undersøkelsen. Ikke minst har det de to siste årene vært en ganske heftig debatt rundt digitale utfordringer og funn knyttet til relasjonen og tilliten mellom annonsør og mediebyrå. At denne undersøkelsen ventes på med spenning hvert eneste år er helt sikkert.

En liten del av årets undersøkelse har allerede blitt publisert tidligere. Symptomatisk nok under overskriften;
”Digitale utfordringer i bøtter og spann, men lys i tunnelen”

www.anfo.no/digitale-utfordringer-i-botter-og-spann-men-lys-i-tunnelen

Vi ser heldigvis at noen ting ser ut til å gå bedre. Samtidig ser vi at nye utfordringer toner frem.

Undersøkelsen presenteres på Den Store Annonsørdagen som inntar Latter torsdag, 12. oktober.
For å presentere har vi huket inn vår samarbeidspartner på dette prosjektet siden starten for fire år siden, Henrik Berger Jørgensen fra fightingeverydayboredom.com

For å diskutere funn i rapporten har Henrik med seg et panel av sentrale annonsører;
Kathinka Sommerseth, CMO Storebrand. Arve Heltne, SVP Orkla ASA. Stine Steffensen Børke, VP Marketing Norwegian og Karianne Salicath, Advertising & Marketing Telenor.