ANFO_LogoV_white_50px
 • Hoved_m_tekst_getty

Dette bør annonsører ta på alvor.

 • By
 • Håvard Rønnevig Bakken – Fagdirektør i ANFO

Sammen med det norske teknologiselskapet Kobler har ANFO gjennomført en omfattende undersøkelse om nordmenns forhold til reklame på nett. Resultatene viser at tilliten til annonsørene er mer tynnslitt enn noen gang, og at nettannonsering i dagens form er på vei til å bli et samfunnsproblem.

 

 • 53 prosent av respondentene svarer at de føler seg forfulgt eller overvåket på nett
 • 58 prosent synes generelt reklame på internett er plagsomt
 • 47 prosent har liten tillit til at personvernet ivaretas av annonsørene

 

Tilliten til nettannonsørene er tynnslitt, for å si det forsiktig. Funnene bør tas på alvor av alle norske annonsører.

 

Frykten for nettanonnsøren_06_6av10Frykten for nettanonnsøren_06_6av10Frykten for nettanonnsøren_06_6av10

 

6 av 10 synes reklame på internett er direkte plagsomt.

Kun 2 av 10 er positive til reklame på Internett. Dette gjelder i alle aldersgrupper, inntektsgrupper, livsfaser, hvor du bor etc. Når vi skrur litt hardere til og spør om folk synes reklame på internett er plagsomt svarer 6 av 10 att reklame på internett er plagsomt – 30% i svært stor grad! De yngste aller mest og ellers veldig likt mellom de fleste bagkrunnsvariablene. 

 

 

Frykten for nettanonns├╕ren_07_4av10Frykten for nettanonns├╕ren_07_4av10

 

4 av 10 opplever plagsomme eller irriterende reklame på internett mer enn 6 ganger ila en dag.

Dette betyr stor irritasjon i løpet av hele dagen...

 

 

Frykten for nettanonns├╕ren_08_overva╠èketFrykten for nettanonns├╕ren_08_overva╠èket 

 

Over halvparten av oss føler seg forfulgt eller overvåket av annonsører på nett.

I hvilken grad føler du deg forfulgt eller overvåket av annonsører på internett?  53% svarer i svært stor grad eller stor grad — de yngre mest. Vi må spørre oss selv; Hvor komfortabel er kunden med å være produktet?

 

 

Frykten for nettanonns├╕ren_09_personvernFrykten for nettanonns├╕ren_09_personvern

 

Kun 47% av de spurte har liten tillit til at personvernet ivaretas av annonsørene. 

Tilliten til nettannonsørene er tynnslitt, for å si det forsiktig. Oppsiktsvekkende få har tillit til at personvernet ivaretas. Fortjener bransjen tillit fra nettbrukerne?

 

 

Lysbilde9 

 

Kun 16% synes annonsørene er flinke til å tilby relevant informasjon/reklame på internett. 

Hva skjedde med personaliserte super relevante annonser?

 

 

 

Frykten for nettanonns├╕ren_19_7deadly sins

 

Hva bør annonsøren og dens rådgivere tenke på?

Jo, marketings 7 dødelige synder:

 1. Metning / volumet i seg selv
 2. Konstante avbrudd og forstyrrelser
 3. Dårlig kreativ kvalitet
 4. Svak målretting
 5. Villedende uærlig reklame
 6. Pågåenhet og nærsynhet
 7. Overdreven frekvens

  

Frykten for nettanonns├╕ren_14_WFA_wrong

Ødelegger reklame internett?

Da World Federation of Advertisers møttes i Lisboa nylig, var det et spørsmål om det er reklame som sådan som er den store synderen og som ødelegger internett. Det er ikke det man forventer som tema når den gjengen der er samlet, men det virker som det er starten på en selvransakelse. Det har gått så langt at folk flest begynner å innse at de er et produkt. Kunden har blitt produktet.

 

Spørsmålet er om vi har nådd et metingspunkt. Det er et overforbruk. Hver og én har en egeninteresse av «å pushe på» med retargeting og høye frekvenser, og totalt sett vil slå tilbake på annonsørene som gruppe i tillegg til at hver enkelt annonsør vil tape på det isolert sett.

 

Annonsørene må spørre seg selv, er det sånn at det går an å konsentrere seg om høyere kvalitet og mindre frekvens, og tenke mer kontekstuelt heller enn å kjøpe gjennom målgruppestyring og børser? Man må ta noen aktive valg og prøve å unngå å plage folk og forstyrre deres rett til privatliv. Annonsørene og bransjen bør kontinuerlig minne seg selv på at den de henvender seg til faktisk er en personer og ikke en profil.

 

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er gjennomført til sammen 1028 CAWI-intervjuer.

 

Les flere innlegg om undersøkelsen:

 

ANFO slår alarm om nye tall

 

Forbrukerrådet om plagsom reklame: - Annonsørene har forbrukermakten