ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • 65392-d2747-original

Et lavterskel utdanningstilbud fra EACA til våre medlemmer. Registrer deg nå og ta kurset når det passer. Riktignok innen 22. oktober. Eksamen er 5. november om du ønsker å bli sertifisert.