ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • ANFO_ef_fest_og_Kick-off__Side_1

08:30 - 09:00

Registering og kaffe

09:00 - 09:30

Hvordan skrive et vinnercase

  • Hva er effekt?
  • Hvorfor er effekt viktig?
  • Hvordan sette gode reklamemål?
  • Hvordan måle effektene?
  • Hvordan skrive et vinnercase i ANFO Effekt?

09:30 - 11:00

What drives effectiveness and what should we measure?

Effektguruen fremfor noen. 

Steal with pride. Hvem har ikke ”stjålet” Peters funn som krutt i en presentasjon? Vi i ANFO har de siste 10 år hatt et nært samarbeid med Peter Field. Ikke uten grunn. Hans arbeid på vegne av IPA (Institute of Advertising Practisioners) i England er nærmest enestående i reklamefaget og til stor glede for markedsførere over hele verden.

Det hele startet med publikasjonen «Marketing in the Era of Accountability» i 2007, en analyse av det største tallmateriale for effektiv markedsføring noensinne. Hele 880 case er en del av analysen. Dette er en viktig milepæl i kunnskapen om marketing og reklame, som viser frem «best practice» innenfor hva som gir effekt og hva som ikke gir effekt. Parametere som salgsøkning, markedsandelutvikling, redusert prissensitivitet, økt kundelojalitet, økt penetrasjon og økt profitt diskuteres her. Peter Field har hatt tilgang til IPAs egen databank med innleverte case til IPA Effectiveness Awards siden 1980. Dette er en av verdens mest anerkjente marketing konkurranser hvor man blir premiert for effekt, som vår egen ANFO Effekt.

11:00 - 11:15

Pause og kaffe

11:15 - 12:15

EFFEKT: 10 grunnleggende regler for å lage effektiv reklame.

Det er vanskeligere enn noen gang å være reklamekjøper. Det er flere valgmuligheter, større usikkerhet rundt effekt og mindre tid til å lykkes enn noen gang før. EFFEKT er et praktisk anvendbart verktøy for å gjøre de grunnleggende tingene riktig, og illustrerer dette ved å drøfte hva som beviselig fungerer best. Boken oppsummerer best practice fra anerkjente kilder og eksemplifiserer disse med case fra blandt annet ANFO Effekt.