ANFO_LogoV_white_1
  • Effektboka2_Mockup_4

Effekt VOL II er her

  • By
  • Håvard Rønnevig Bakken – Fagdirektør i ANFO

Kitchen har i samarbeid med ANFO, gjort rede for de overliggende trendene og utviklingen i norske effektcase fra 2008 til i dag. Boken gir dermed en god oversikt over hvordan norske byråer og annonsører jobber for å skape størst mulig effekt.

 

Rikets tilstand – Utdrag fra innledningskapittelet:

 

«Paradoksenes tid»

I 2014 var det «content marketing» som skapte debatt. I 2016 var det problematikken rundt «programmatisk». I år ligger ting til rette for at det er konflikten mellom hva som virker best og hva som gjøres mest, som kan skape debatt. ANFO navnga høsten 2018 denne konflikten «paradoksenes tid». Det er noen av disse paradoksene vi drøfter i denne utgaven av Rikets tilstand.

 

I bokens innledningskapittel, Rikets Tilstand, har vi forsøkt å legge vekt på noen paradokser som forvirrer oss, og gjør at vi i mindre grad nå enn tidligere lager konsistent reklame som vedvarer over tid.

 

Vi dras til det ene og så til det andre. Fragmentert er ikke bare medielandskapet, men også hvordan vi jobber og det vi leverer. Disse paradoksene kan ses på som det de er, nemlig paradokser, men de er også noe mer. Flere av dem representerer viktige strategiske valg vi er med på å ta hver eneste dag, med et egentlig mål om å øke avkastningen på annonsørens investering. Så tenk på det neste gang du gir råd eller tar valg som du egentlig vet ikke er i tråd med hva som virker best.

 

Å beskrive Rikets Tilstand på denne måten kan føre til at du som leser kanskje føler at framtidsutsiktene aldri har vært mørkere, men frykt ikke. Det er ikke helt bekmørkt. Det finnes lyspunkt. Viktigst er det nok at det aldri før har vært større fokus på effekt enn nå. I årets utgave av ANFO Effekt var det eksempelvis rekord på innsendte bidrag,noe som beviser nettopp dette. Og ANFOs casebase utgjør i skrivende stund 792 case!

 

Vi har aldri hatt mer kunnskap rundt hva som virker og hva som ikke virker fullt så godt. Nå må vi bare finne måter å omsette kunnskap til adferd på. Hvordan skal vi for eksempel lage rom for å jobbe langsiktig? Vi tar mer enn gjerne imot innspill.

 

I studiet som var forløperen til denne boka, identifiserte vi noen gap mellom norsk praksis og best practice. Mye gjøres riktig, og mange av casene vi har studert har som nevnt bidratt til å løfte nivået i bransjen. Likevel kan mange av de grunnleggende tingene gjøres bedre.

 

Last ned boken her: https://www.effektboken.no