ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • IMG_0171

    Effektdagen 2019

Dette er dagen vi tar del av de beste og mest lærerike casene fra årets ANFO Effekt, presentert av annonsørene og byråene selv! Effekt er i fokus og der har vi fått med oss flere foredragsholdere som kommer med ny innsikt og viten. 

 

08:30 - 08:55

Registrering og kaffe

09:00 - 09:45

Hva koster det å løfte merkevare i Norge?

Merkevarekjennskap, vurdering og preferanse brukes i dag som viktige indikatorer på annonsørenes merkevarehelse. Sammen med TV2, Capa, Amedia, MDN og ANFO ønsket vi å studere hva det koster å løfte merkevare i Norge, og hvordan bl.a mediebudsjett og etablert nivå påvirker dette.

09:45 - 10:10

Er marketing forberedt på å ta et forretningsansvar?

«Hvilken effekt har markedsføringen på forretningsresultatet»?  Det er et spørsmål alle markedsførere med budsjettansvar bør forberede seg på å få dersom det ikke allerede har kommet.

Skyhøye kundeforventninger, kunder med en tilnærmet ubegrenset mengde valgalternativer (valgfrihet), og alt av produkt-/prisinformasjon tilgjengelig i «sanntid». Det er noe av det som vil bidra til at mange norske annonsører må tilpasse seg en betydelig tøffere konkurransesituasjon i årene fremover. Et transparent prisbilde og pressede fortjenestemarginer gjør også at det vil bli stilt større krav til markedsføringens økonomiske avkastning.

Dokumentasjon av medieeffekter, kommunikasjonseffekter og merkevareffekter vil neppe være tilstrekkelig for å synliggjøre markedsføringens forretningsmessige bidrag.

Å ha forretningsansvar innebærer at man har ansvar for både inntekter og kostnader. Markedsføringsinvesteringene fremkommer automatisk som en kostnadspost i regnskapene, men hvor og hvordan fremkommer inntektene?

Hvilket forretningsansvar er det mest nærliggende at marketing eventuelt tar?

10:10 - 10:25

Case: Samfunnsansvar som selger (Det store datoeksperimentet)

10:25 - 10:55

Pause

10:55 - 11:10

Case: Hennig-Olsen: Sakte kjærna - en rask suksess

11:10 - 11:25

Case: De Lilla - Fra en i mengden til markedsleder

11:25 - 11:40

Case: Ny Viten om vitaminer (Takeda)

11:40 - 12:00

Case: Vipps, så begeistret vi hele Norge

12:00 - 12:15

Startup case: En suksessfull «Bestevenn-strategi»

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:15

Case: Storebrand Skadeløftet - reklame som lønner seg!

13:15 - 13:30

Case: Er Big Mac med bacon fremdeles en Big Mac?

13:30 - 14:00

Boken Effekt vol. II: Hva virker best og hva gjøres mest

Det er omtrent et og et halvt år siden Anders Erikson fra Kitchen og Espen Haugen fra Publicis Strategic Studio først ga ut Effektboken som er distrubuert i 5.500 eksemplarer. Nå skal den gis ut igjen med nye betraktninger rundt hva som kjennetegner norske byråer og annonsørers arbeid med effekt. 

Espen og Anders, som vant hedersprisen Årets Birøkter i ANFO Effekt, tar i denne samtalen opp tre sentrale tema:

- Den kommersielle verdien av kreativitet

- Den vanskelige balansen mellom brand og promo

- Langsiktighet i kortsiktighetens tidsalder

Her vil de illustrere hva som er best practice, hva som er vanlig praksis og ikke minst kartlegge hvordan publikumet i salen presterer opp mot gjennomsnittet av norske annonsører.