ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • P1000037 (1)

    GDPR og E-Privacy dagen

GDPR og E-Privacy er to av våre mest aktuelle utfordringer i inneværende år. GDPR har lenge blitt dekket bredt og godt, både av ANFO og svært mange andre. E-Privacy regulativet ligger litt bak, men vil i veldig stor grad påvirke hvordan fremtidens digitale markedsføring vil bli i praksis. Spesielt her er det mye usikkerhet. Vi har gode kontakter i Brussel og vil på dagen prøve å formidle et mest mulig korrekt og oppdatert bilde på hva som skjer i forbindelse med disse utfordringene.

Vi vil ta for oss kjente og mindre kjente utfordringer. Vi ser på samtykker, diskuterer teknologi, viser en demo av en teknisk audit på kjente nettsider, forklarer hvorfor konkrete tiltak som retargeting og datakjøp er i faresonen og vi drøfter Google og Facebook. 

Vi starter kl 0900 ( registrering fra 0830) og skal være ferdig i 1130-1200 tiden.

Agendaen er som følger:

Introduksjon: 
Jan Morten Drange, ANFO

Hva er GDPR/ePrivacy? 
Carsten Gunnarstorp, Nordma

Digital/datadrevet markedsføring: 
Historikk, hvorfor det er så viktig og ikke minst konsekvenser ved forskjellige scenarier. Thomas Straw, OTC

Pause

Conzentio Point Of View på GDPR: 
Anders Willstedt. Vi viser caser fra audits, konkrete eksempler ved bruk av unike ID som flyttes over landegrenser og på tvers av systemer

Dialogbasert foredrag:
Dagens tema er nytt, fremdeles uavklart og vil ha betydelige konsekvenser for mange. For å komme tettest mulig på utfordringer og mulige konsekvenser innfører vi her et mer dialogbasert foredrag. Tanken er rett og slett å sørge for at vi dekker opp alt hva man som markedsfører er opptatt av relatert til GDPR og E-Privacy. Her vil vi trekke veksler på alle foredragsholdere og engasjerte stemmer i salen.

Avslutning

Involverte fagpersoner:

Thomas Straw fra Oslo Technology Consulting

Anders Willstedt fra Conzentio

Carsten Gunnarstorp fra Nordma.

Jan Morten Drange fra ANFO

Samarbeidspartnere