ANFOlogo
  • Markedsrett_pos

GDPR Update & To do

24.10.2017

Sted: Frøyas gate 15 - Nede i auditorium. Skilt ved ankomst. kl. 09.00 – 12.00

GDPR

GDPR (The General Data Protection Regulation) er en ny europeisk personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Loven vil endre måten europeiske selskaper samler inn, bruker, håndhever og lagrer persondata. 

Det er ikke valgfritt å følge GDPR og mange bedrifter har allerede begynt å forberede seg.

På disse dagene søker vi å gi en klar oversikt over hva GDPR er, hva det betyr for din virksomhet og ikke minst hva vi bør gjøre. Vi setter opp disse dagene tre ganger i løpet av høsten. Hver dag avsluttes med en 30 minutters sesjon til spørsmål, svar og diskusjon.

 

Pris ikke-medlemmer:  kr 3900,- 

Maks 80 deltagere - fylles fort opp. 

Blir det utsolgt er det ny muligheter 21.11. Det er samme program på de 3 samlingene. 

Kurset er gratis for ANFO-medlemmer.

 

Påmelding

09.00 - 09.30

1. Juridisk overordnet

Generelt om GDPR med fokus på hva som er nytt, særlig vedrørende samtykker.

09.30 - 10.00

2. Risiko og sikkerhet

Hvilken risiko blir du utsatt for og hvem står bak? Hva er de enkle tiltakene for å sikre seg? Handler det kun om teknologi, eller spiller menneskene en rolle når informasjon skal sikres? Bruk anledningen og gjør GDPR til et informasjonssikkerhetsprosjekt.

10.00 - 10.30

3. Anvendelse 1. Steg

CRM og samtykke. Hvilke samtykker har du idag, hvilke samtykker vil det være behov for i fremtiden. Hvordan samler du best inn disse samtykkene. GDPR er en fin anledning til å rydde opp i CRM basen, kom igang med enkle sjekklister og konkrete tips.

10.30 - 11.00

4. Anvendelse 2. Steg

Datadrevet markedsføring vokser. Data samles, kjøpes og forvaltes gjennom dataplattformer og brukes aktivt i markedsføring. Hvordan vil GDPR påvirke dette voksende markedet? Hva må du som annonsør tenke på når du skal benytte deg av ulike datakilder i markedsføring etter at GDPR trer i kraft? 

11.00 - 11.30

5. Anvendelse 3. steg

Hvilke plikter har du som annonsør når du anvender data eller gjør analyse og rapporter på dine kjøp? Hvilken ansvarfordeling er det mellom annonsør og media? Og hvordan kan dette partnerskapet styrkes i en GDPR verden?      

Ingvild Næss, Group Privacy Officer, Schibsted Media Group                                                                                                       

11.30 - 12.00

6. Q&A. Diskusjon.

Påmelding