ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • Markedsrett_pos

GDPR

GDPR (The General Data Protection Regulation) er en ny europeisk personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Loven vil endre måten europeiske selskaper samler inn, bruker, håndhever og lagrer persondata. 

Det er ikke valgfritt å følge GDPR og mange bedrifter har allerede begynt å forberede seg.

På disse dagene søker vi å gi en klar oversikt over hva GDPR er, hva det betyr for din virksomhet og ikke minst hva vi bør gjøre. Vi setter opp disse dagene tre ganger i løpet av høsten. Hver dag avsluttes med en 30 minutters sesjon til spørsmål, svar og diskusjon.

 

Pris ikke-medlemmer:  kr 3900,- 

Maks 80 deltagere - fylles fort opp. 

Blir det utsolgt er det ny muligheter 21.11. Det er samme program på de 3 samlingene. 

Kurset er gratis for ANFO-medlemmer.

 

09:00 - 09:30

1. Juridisk overordnet

Generelt om GDPR med fokus på hva som er nytt, særlig vedrørende samtykker.

Carsten Gunnarstorp, Daglig leder og advokat i NORDMA. Forretningsadvokat med spisskompetanse på GDPR og markedsføringsrett.

09:30 - 10:00

2. Risiko og sikkerhet

Hvilken risiko blir du utsatt for og hvem står bak? Hva er de enkle tiltakene for å sikre seg? Handler det kun om teknologi, eller spiller menneskene en rolle når informasjon skal sikres? Bruk anledningen og gjør GDPR til et informasjonssikkerhetsprosjekt.

Rune Fortun, Teknograd. Rune har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen, og er like opptatt av hva mennesker gjør med teknologi som selve teknologien. 

10:00 - 10:30

3. Anvendelse 1. Steg

CRM og samtykke. Hvilke samtykker har du idag, hvilke samtykker vil det være behov for i fremtiden. Hvordan samler du best inn disse samtykkene. GDPR er en fin anledning til å rydde opp i CRM basen, kom igang med enkle sjekklister og konkrete tips.

Aleksander Aas er Client Manager i Oculus. Oculos er en sentral aktør innenfor bla drift CRM markedsføring for blandt annet Nille, G-Sport og Plantasjen. 

10:30 - 11:00

4. Anvendelse 2. Steg

Datadrevet markedsføring vokser. Data samles, kjøpes og forvaltes gjennom dataplattformer og brukes aktivt i markedsføring. Hvordan vil GDPR påvirke dette voksende markedet? Hva må du som annonsør tenke på når du skal benytte deg av ulike datakilder i markedsføring etter at GDPR trer i kraft? 

Thomas Straw er partner i Hensikt. Hensikt er et nystartet digitalbyrå og uavhengig mediebyrå med fokus på selvbetjente løsninger og automatisering.  

11:00 - 11:30

5. Anvendelse 3. steg

Vi er godt vant med rapportering og analyse av effekt på digital mediekjøp, og datadrevet annonsering gir unike muligheter til å snakke med akkurat din målgruppe. Begge deler krever behandling av data dekket under GDPR. Hvilke plikter har du som annonsør og dine partnere når du anvender data eller gjør analyse og rapporter på dine kjøp? Hvilken ansvarsfordeling er det mellom annonsør og medie? Og hvordan kan dette partnerskapet styrkes i en GDPR verden?     

Ingvild Næss, Group Privacy Officer, Schibsted Media Group                                                                                                       

11:30 - 12:00

6. Q&A. Diskusjon.