ANFO_LogoV_white_50px
  • Carsten_2018.2

Google Analytics

  • By
  • Carsten Gunnarstorp – advokat i ANFO

 

Unngå krav om samtykke

Mange bruker Google Analytics som verktøy for webanalyse. For å unngå krav om samtykke fra brukerne av nettstedet må eier av nettstedet aktivere anonymiseringsfunksjonen. Se forøvrig Datatilsynets veileder vedrørende statistikk og analyse av nettsider, https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/webanalyse/

 

Ufrivillig utlevering av personopplysninger på dine nettsider.

Det er en stor industri som bruker nettsteder til å fiske etter personopplysninger for videresalg. Noe av dette er kjent for eier av nettstedet ved at det inngår i produkter som eier av nettstedet ønsker å bruke. Mange aktører opptrer i det skulte og har fått tilgang til nettstedet uten at eier er klar over det. Disse skriptene er ofte skjult i fonter, bilder og andre gratistjenester som eier av nettsiden har benyttet for å bygge nettsiden.

 

Problemet er at denne utleveringen av personopplysninger fra nettstedet ikke dekket av opt-out regelverket for cookies i ekomloven, og man står altså med begge beina i GDPR for denne problemstillingen - også overfor kjente aktører som Google, Facebook og Youtube. Det er derfor viktig å skaffe seg oversikt over hvilke tredjeparter man har sluppet inn på sitt nettsted og ANFO tilbyr sine medlemmer en gratis sjekk av dette. Ta kontakt med vår advokat Carsten Gunnarstorp på carsten@anfo.no