ANFO_LogoV_white_50px
  • Felleskjøpet_AppleTv_Thomas_Birgitte_red_4

Heldige Birgitte vant AppleTV


Felleskjøpets Birgitte Brøtmet er en av to heldige vinnere av en AppleTV. Sammen med Tone Matssen fra Power, ble hun trukket ut blant deltakerne i årets DSAR-undersøkelse. Gratulerer!


Prisen ble overrukket av ANFOs medlems- og sponsoransvarlig, Thomas Rønnerud. De to heldige vinnerne ble trukket ut fra nærmere 250 annonsører som alle har gitt uttrykk for sine meninger i spørreskjemaet til DSAR.

Vi setter stor pris på at så stort antall setter av tid til å dele av egne erfaringer og meninger. Vi vet det kan være utfordrende å sette av tid til å svare i en hektisk hverdag.

Den Store Annonsørrapporten gir oss god innsikt og oversikt over norske annonsørers meninger om situasjonen nå og fremover. I løpet av de 6 årene som ANFO har arrangert undersøkelsen har så mang som over 1200 annonsører bidratt med sine svar.

Årets rykende ferske rapport blir presentert i sin helhet av ANFOs fagdirektør Håvard Rønnevig Bakken på DSAD den 10. oktober – en av ANFOs største årlige arrangement.

Denne dagen vil du også få med deg rapporten hjem i den populære «goodiebagen».

 

Påmelding til Den Store Annonsørdagen