ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • hoskoloenlogo

Studenter og elever ved Høyskolen Kristiania har jobbet med integreringsprosjektet HOME – art for change.

Dette sosiale prosjektet har involvert studenter og elever fra kreative studier, barneskoleelever fra Oslo-skoler og profesjonelle kunstnere som er våre kreative bidragsytere til utstillingen. Målet er å kommunisere gjensidig forståelse og respekt.
Praktisk informasjon
Utstillingen åpner 11. april, kl. 11 og finner sted i Atriet, Høyskolen Kristiania, Prinsens gate 7.
Den avsluttes med en auksjon 14. april, kl. 19.15.


Ved at flere av oss bidrar til å øke forståelsen og empatien for flyktningenes situasjon og bakgrunn, er det et håp om at integreringen i det norske samfunnet kan gå lettere. Denne utstillingen vil kunne bidra og inspirere flere til å bruke kunstneriske uttrykk til å fortelle historier.