ANFO_LogoV_white2

ANFO Annonsørforeningen

ANFO er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere. Vi liker å si at vi er markedssjefens beste venn. Fordi vi organiserer nettverksgrupper, fremstår som en samlet enhet som taler med en stemme, hjelper med stort og smått en markedsfører er opptatt av og ANFO setter opp spennende konferanser og møteplasser.

Vårt mål er til enhver tid å bidra til å skape de beste rammebetingelser i Norge, for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre produkter, tjenester og synspunkter. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene.

Våre medlemmer er store og små bedrifter og i de fleste bransjer. ANFO er i seg selv et svært ressurssterkt nettverk. Vi drifter også flere fagspesifikke nettverk hvor du møter kolleger i andre organisasjoner. Kolleger som ofte har de samme utfordringer som du selv.

ANFO er en del av WFA (World Federation of Advertisers). WFA, med kontor i Brussel er en viktig bransjeorganisasjon. WFA representerer de største og viktigste merkevareselskaper globalt, over 60 nasjonale annonsørorganisasjoner og følgelig rundt 90% av den globale reklameinvesteringen. 

Det er bedriften som er medlem, så hele organisasjonen kan gjøre seg nytte av medlemskapet. Vi gjennomfører regelmessig undersøkelser som er relevante for deg.

Vi tar opp viktige og gjerne vanskelige saker som ad fraud, programmatiske kjøp, manglende transparens og brand safety. Vi har prosessbeskrivelser og avtaleverk tilgjengelig. Vi hjelper også med enklere juridiske problemstillinger. Skal du bytte byrå, ANFO kan hjelpe deg!

Selvreguleringsordningen MFU (Matvarebransjens faglige utvalg) sitt sekretariat sitter i ANFO. MFU er bransjens prefererte alternativ til regulering og forbud. 

Effektiv kommunikasjon er vi mer opptatt av enn de aller fleste. ANFO Effekt, annonsørenes egen effektkonkurranse blir i kraft av sin utvikling og suksess lagt merke til internasjonalt.

Kort sagt, er det noe du som markedsfører er opptatt av, er vi det også. I mange tilfeller er det kanskje både mest effektivt og riktigst at det er ANFO som på vegne av bransjen går i bresjen.

De aller fleste konferansene ANFO arrangerer, er gratis for deg som ANFO medlem!