ANFO_LogoV_white_50px
 • Businessman with a question mark

HVEM BLIR ÅRETS FOREDRAGSHOLDER 2017 -2018?


Årets foredragsholder kåres av ANFO på DSAD 11. oktober!

Kompetanse og kompetanseoverføring er helt sentralt i en organisasjon som ANFO. Antallet arrangement teller nå normalt mellom 25 og 30 i et vanlig år. Noen mindre, men faktisk ganske mange riktig store.

Gjennom mange år har ANFO markert Årets Foredragsholder basert på evalueringer av våre mange konferanser. Med over 150 foredrag i et konferanseår skal man være svært god for å komme helt på topp. Bare det å komme med i et finaleheat som det vi presenterer her er en bragd!

”På DSAD 11. oktober kårer ANFO en vinner. Vi tar da frem den ene personen som har fått best score i dette konferanseåret. Et år med rundt 20 evaluerte eventer og over 4000 deltagere totalt sett.

Det finaleheatet vi her presenterer utgjør ca 12-13% av foredragsholderne som har hjulpet oss det siste året. Her finner vi en vinner som har fått litt bedre score enn de øvrige på listen. Og vi vet, det ser man jo også tydelig på denne listen, at dette er foredragsholdere på et meget høyt nivå.”

”Finaleheatet viser aktualiteten og spekteret i ANFO sitt faglige tilbud. Noen har vært på listene før men ingen på årets finaleliste har vunnet tidligere. En ny person vil således gå inn på adelskalenderen etter årets DSAD. Hvem får du vite på DSAD 11. Oktober. I år som alltid ellers er det flere «nye» personer på listen. Det har alltid vært viktig for ANFO å finne de nye stemmene og gi de muligheten til å stå på ANFO scenen med sine aktuelle budskap.”

Evalueringskriteriene har to elementer; Presentasjonsform og faglig innhold. Alle i finaleheatet har høy score på begge variablene.

Vi ønsker med dette å takke alle våre gode venner som hjelper oss med en viktig del av vår virksomhet! Denne hjelpen fra våre faglige partnere viser hvor viktig ANFO er som arena for kompetanseheving og kompetansedeling. Dette er en utmerkelse det er utrolig moro å dele ut.” 
Det er Tommy Torjesen prosjektansvarlig for DSAD i ANFO som sier dette.

Det endelige finaleheatet består av (i tilfeldig rekkefølge);

 • Espen Haugen og Anders Erikson, Kitchen Reklamebyrå
 • Peter Field
 • Kristin Nygaard Anker-Rasch, RED
 • Thomas Johansen, PHD
 • Lars Bruto, Clear Channel
 • Lise Tangen Hansen, Penetrace
 • Ola Hobber Nilsen, Color Line
 • Cathrine Dalan, OMD
 • Annika Mørch Asté, Ruter
 • Stian Rønvåg, PR-Operatørene
 • Stig Haug, Norsk Filmbyrå
 • Thomas Hellum, NRK
 • Bob Hoffmann
 • Kristjan Mar Hauksson, SMFB Engine
 • Camilla Halleraker, Aller
 • Hans Petter Nygaard-Hansen
 • Knut Arne Futsæther, Kantar

En av disse får prisen som Årets Foredragsholder på DSAD 11. oktober 2018.

Påmelding DSAD

Oslo, 20. September

ANFO