ANFO_LogoV_white_50px
  • 155395542

Hvor går markedsføringspengene?

  • By
  • Håvard Rønnevig Bakken – Fagdirektør i ANFO

Blant de største annonsørene som vil øke totalbudsjettet er det en markant negativ endring siden i fjor. Dette finner vi i Den Store Annonsørrapportens første kapittel.

 

Her på ANFO bloggen vil vi fremover legge ut Den Store Annonsørrapporten 2019 – kapittel for kapittel. Helt i tråd med moderne digitalt lesemønster – short and sweet.

 

Vi spør «Hvor går markedsføringspengene?»

Pengepotten til markedsføring og reklame er på mange måter en indikator på nasjonaløkonomien og folks kjøpelyst. I fjor skrev vi at det var lite å bekymre seg over hva det gjelder norsk økonomi. Det samme gjelder for 2019 og utover i 2020. De fleste prognosene (Norges Bank, SSB, NHO og diverse banker) ser for seg en stabil positiv utvikling for norsk økonomi, dog en noe mindre BNP vekst i 2020 enn i 2019 på grunn av rentestigning. Kjøpekraften vil bli bedre for de aller fleste, bortsett fra kanskje de aller mest gjeldstyngede husholdningene grunnet flere rentehopp. Ledigheten holder seg fortsatt lav. Også tall (juli 2019) fra detalj- omsetningsindeksen (SSB) viser vekst.


Reklamemarkedets utvikling er forbundet med nevnte makroøkonomiske utviklingstrekk, spesielt kjøpekraft og privat konsum. Andre, mer interne markedsføringsmessige faktorer, kan også påvirke det totale annonsevolumet. Nye muligheter for å kommunisere mer direkte til forbruker, ved hjelp av nye digitale løsninger, kan skape en negativ effekt på volumet. Det blir ikke lenger like tvingende nødvendig eller effektivt å benytte seg av eksterne reklameflater.


Vi skal se at annonsørene kutter noe i betalte kanaler, parallelt med at egne kanaler og innhold er i kraftig fremvekst. Det er de største annonsørene, de med over 50 millioner kroner i totalbudsjett, som utmerker seg med svakest budsjettutvikling, 16 % planlegger vekst og 25 % reduksjon (minus 9 % nettoandel). Dette er en markant negativ endring siden i fjor hvor vi hadde en nettoandel på 21 % blant de største annonsørene som sa de ville øke totalbudsjettet.


Laste ned og kikk nærmere på første kapittel HER

 

Resultatene fra undersøkelsen kan brukes fritt ved å angi DEN STORE ANNONSØRRAPPORTEN 2019 © ANFO som kilde.

 

Foto: Getty Images