ANFO_LogoV_white2
  • Big Data, Technology, Data, Network Server, Chart,computer,

Ikke lett å måle effekter av digital markedsføring

  • By
  • Håvard Rønnevig Bakken – Fagdirektør i ANFO

Annonsørenes syn og erfaring med måling av markedsføringseffekter er tema i Annonsørrapportens kapittel 8.

 
Mørkt i tunellen
Tidligere har utfordringer med å måle effekter på tvers av kanaler og vite hva som virker vært store blant et flertall av annonsørene. I år er det enda flere som synes det er vanskelig å måle effekter av digital markedsføring55% synes dette rett og slett er vanskelig mot 50% i 2017. Utviklingen går feil vei. Like mange som de tre foregående årene, synes det er vanskelig å måle effekter av markedsføring i sosiale medier56 % av annonsørene mener de har gode systemer for måling av effekter av markedsaktiviteter. Det er faktisk 8 prosentpoeng mindre sammenlignet med i fjor.

Hvorfor ingen bedring? 
Kravene økes. Krav til markedsføringsavdelingen og toppledelsens krav. I tillegg øker antall datapunkter, påvirkningsflater og teknikker i et tempo som mange finner det vanskelig å komme á jour med. Man er hele tiden på etterskudd. 
Få setter sammenhengende mål. Et dypdykk i casekonkurransen ANFO Effekt (620 case gjennom 6 år) viser at svært få setter sammenhengende mål. Uten et klart målhierarki er det besværlig å dokumentere de reelle effektene av reklame.
Mange tall – lite læring. Det muligens blitt for mye ren webanalyse. Tall og størrelser som ofte kun er bundet opp mot selve aktivitetene, ikke hvorvidt de gir mer penger i kassa.

 

Les kapittel 8

 

Les også kapittel 1-7

 

Resultatene fra undersøkelsen kan brukes fritt når DEN STORE ANNONSØRRAPPORTEN 2018 © ANFO angis som kilde.