ANFO_LogoV_white_50px
  • 1126213920

Informasjon og markedsføring i SMS

  • By
  • Carsten Gunnarstorp – advokat i ANFO

Grensedragningen mellom informasjons- og markedsføringshenvendelser er et aktuelt tema for mange av våre medlemmer. Markedsrådet har nylig fattet et vedtak om dette.

 

SMS til fysiske personer forutsetter eksisterende kundeforhold eller samtykke, jf. markedsføringsloven § 15. Informasjonshenvendelser (som ikke er markedsføring) omfattes ikke av bestemmelsene i markedsføringsloven og kan derfor sendes pr. SMS og andre kanaler uten at begrensningene i markedsføringsloven kommer til anvendelse.

 

I den aktuelle saken var det sendt ut SMS til nesten 900.000 personer, og bedriften anførte at dette var informasjon og ikke markedsføring. Markedsrådet var ikke enig og konkluderte med at dette var markedsføring pr. SMS og fastsatte overtredelsesgebyr.

 

Av Markedsrådets bemerkninger fremkommer at kombinerte budskap (både informasjon og markedsføring) omfattes av markedsføringsloven. Markedsrådet har imidlertid også lagt vekt på at helhetsinntrykket tilsier at henvendelsen var markedsføring, og argumentasjonen fremstår følgelig som litt tvetydig. Det kan derfor tenkes at det innenfor en informasjonshenvendelse er plass til noe markedsføring, men det er ikke tvilsomt at slik kombinasjon medfører at det skal lite til for at en informasjonshenvendelse konverteres til en markedsføringshenvendelse.

 

Markedsrådet la også vekt på at lenker i SMSen dirigerte til en landingsside med en betydelig andel markedsføring. Det må derfor gjøres en vurdering av om det skal opprettes egne landingssider for informasjonshenvendelser. Her er det antagelig et større spillerom enn for kombinerte henvendelser, da det kan synes som om Markedsrådets konkrete synspunkter om dette er noe styrt av selve innholdet i SMSen, og at det ikke forelå et konkret behov for informasjon hos de som fikk tilsendt SMS.

 

Mer om saken finner du HER 

 

Foto: Getty Images