ANFOlogo

Juridisk rådgivning

Vi tilbyr generell veiledning og dokumentasjon i markedsrettslige spørsmål. Gratis avtaler og markedsjuridisk bistand for ANFO medlemmer.  

Gratis tilgang til avtaler som er laget for deg som er profesjonell markedsfører 

Avtalene har til hensikt å ivareta bedriftens interesser som eier av merkevarer og beskytte bedriftens interesser.

De er tilgjengelig for deg som ANFOmedlem og du kan tilpasse dem til din bedrifts situasjon.

Avtalene dekker en rekke felt som du har behov for som profesjonell markedsfører.

Noen av avtalene finnes også på engelsk.

 • Reklamebyråavtale
 • Prosjektorientert reklameavtale
 • Mediebyråavtale
 • Prbyråavtale
 • Designavtale
 • Kundemagasinavtale
 • Filmavtale
 • Fotoavtale
 • Konfidensialitetsavtale
 • Rammeavtale digitale tjenester
 • Personvernerklæring
 • Brukeravtale netthandel

 

Gratis gjennomgang av avtaler

ANFO kan uten kostnad gjennomgå virksomhetens eksisterende avtaler innenfor kjøp av tjenester fra reklamebyrå, mediebyrå ,prbyrå , designbyrå og gi innspill på mulige forbedringspunkter.

 

Gratis vurdering av kampanjer/ordlyd /bilder etc. 

ANFO kan gjennom egne krefter eller ved hjelp av sitt kontaktnett foreta enkle vurderinger i forhold til eksisterende lovverk uten kostnad for deg som medlem. Dersom det betyr stor innsats av tid, vil vi måtte sende en faktura på direkte påløpne kostnader.

 

Markedjus 

For større vurderinger i forhold til markedsrettslige problemstillinger vil vår samarbeidsavtale med Wiersholm og deres eksperter i markedsrett sikre en times gratis gjennomgang av din virksomhets problemstilling. Dersom det medgår mer tid enn det, vil det faktureres.

 

Har du noen spørsmål så ta kontakt med Wenche Jacobsen eller Jan Morten Drange i ANFO her.


 

 • ANFO_Foredrag_170615-49