ANFOlogo

Juridisk rådgivning

ANFO tilbyr generell veiledning og dokumentasjon i markedsrettslige spørsmål. Gratis avtaler og markedsjuridisk bistand for ANFO medlemmer. Enklere spørsmål kan vi ganske raskt hjelpe med å finne svar.

Andre tema dekker vi regelmessig i form av konferanser da dette er en rasjonell måte å la mange av våre medlemmer få tilgang på samme kompetanse. Årlig arrangerer vi på vårparten et ”Lov og rett” seminar. GDPR og E-Privacy som er svært aktuelt nå, dekkes kontinuerlig så lenge det er aktuelt. Vi har bl.a hatt tre halvdagssamlinger og 200 gjester på GDPR høsten 2017.

Avtaler som er laget for deg som er profesjonell markedsfører.
Avtalene har til hensikt å ivareta bedriftens interesser som eier av merkevarer og beskytte bedriftens interesser. De er tilgjengelig for deg som ANFO medlem og du kan tilpasse dem til din bedrifts situasjon.

Avtalene dekker en rekke felt som du har behov for som profesjonell markedsfører.
Noen av avtalene finnes også på engelsk.

 • Reklamebyråavtale
 • Prosjektorientert reklameavtale
 • Mediebyråavtale
 • PR -byråavtale
 • Designavtale
 • Kundemagasinavtale
 • Filmavtale
 • Fotoavtale
 • Konfidensialitetsavtale
 • Rammeavtale digitale tjenester
 • Personvernerklæring
 • Brukeravtale netthandel

Gjennomgang av avtaler:
ANFO kan se over og vurdere din virksomhets eksisterende avtaler innenfor kjøp av tjenester fra reklamebyrå, mediebyrå, PR, designbyrå osv.

Vurdering av kampanjer/ordlyd /bilder etc:
ANFO kan gjennom egne krefter eller ved hjelp av sitt kontaktnett foreta enkle vurderinger i forhold til eksisterende lovverk uten kostnad for deg som medlem. Større prosjekter vil kunne faktureres.

Markedsrett:
Via juridisk samarbeidspartner Wiersholm kan vi tilby en times juridisk bistand som en del av medlemskapet. Lengre prosesser vil faktureres.

Har du noen spørsmål så ta kontakt med Wenche Jacobsen eller Jan Morten Drange i ANFO her.


 

 • ANFO_Foredrag_170615-49