ANFOlogo

Avtaler & Kontrakter

ANFO har utarbeidet og ajourfører regelmessig en rekke standardavtaler. Avtalene har til hensikt å ivareta bedriftens interesser som eier av merkevarer og beskytte bedriftens interesser. Disse er tilgjengelig for deg som ANFOmedlem og du kan tilpasse dem til din bedrifts situasjon.

Avtalene dekker en rekke områder.

Noen av avtalene finnes også på engelsk.

Reklamebyråavtale
Prosjektorientert reklamebyråavtale
Mediebyråavtale
PR-byråavtale
Designbyrå avtale
Kundemagasinavtale
Filmavtale
Fotoavtale
Konfidensialitetsavtale
Rammeavtale digitale tjenester
Personvernerklæring
Brukeravtale netthandel
 Gratis gjennomgang av avtaler for medlemmer.

ANFO kan som en del av ditt medlemskap gjennomgå eksisterende avtaler og gi innspill på mulige forbedringspunkter. Det samme gjelder for byråvalgsprosesser.