ANFOlogo

Kategorier i MMM 2019

OVERSIKT 

Hovedkategorier – integrerte kampanjer (flere kanaler)

 • Detaljhandel / Retail og direkte salg
 • Finans og forsikring
 • Produktproduksjon og distribusjon
 • Reise, transport og kjøretøy
 • Sosiale tjenester, skoler og ideelle organisasjoner
 • Telecom, IT, elektrisitet, olje og bensin
 • Underholdning
 • Andre tjenester og helse
 • Internmarkedsføring
 • Business to business (ny 2018)

 

Spesialpriser med krav til resultat:

 • Best bruk av: E-post (ny 2018)
 • Best bruk av: Sosial media (ny 2018)
 • Best bruk av: Innhold (ny 2018)
 • Best bruk av: Ny teknologi – Ai-, AR-, WR-installasjoner (ny 2018)
 • Best bruk av: CRM-strategi / Samtykkeløp (ny 2018)
 • Best bruk av: Datadriven teknologi – NY
 • Best bruk av: Display, mobil, online video – NY
 • Best bruk av: Søk – NY

 

Spesialpriser uten krav til resultat:

 • Årets tekst                                                              
 • Årets visuell / AD                                                             
 • Årets kundeservice
 • Årets callsenter
 • Studentprisen

 

FORKLARING

Hovedkategorier:

Detaljhandel / Retail og direkte salg: Kampanjer for detaljhandel/retail, som for eksempel kjøpesentre, spesialbutikker, restauranter, katalog-og postordreselskaper, medlemsbedrifter, kundeklubber, e-handel, detaljhandel i Telecom / IT og TV shopping selskaper.

 

Finans og forsikring: Kampanjer for banker, finans, forsikring og eiendomsmegling, verdipapirer, investeringer, lån, kredittkort, kreditt eller andre finansielle produkter eller tjenester, inkludert skade-, person- og pensjonsforsikringer.

 

Produktproduksjon og distribusjon: Kampanjer for produsenter av produkter (også fra grafisk industri). Inkluderer innpakkede varer som: dagligvarer, drikkevarer, hygieneprodukter og industrielle produkter.

 

Reise, transport og kjøretøy: Kampanjer for fly, tog, taxi, hotell, leiebil, pakketurer, turisme, kulturelle attraksjoner, sport, underholdning og ferieaktiviteter, både online og i fysiske butikker. Kampanjer for produsenter og distributører av motorvogner, ny eller brukt, salg eller leasing kontrakter, deler, tilbehør og service.

 

Sosiale tjenester, skoler og ideelle organisasjoner: Kampanjer for skoler, offentlig sektor, politiske grupper, forsvaret, kommuner, kulturinstitusjoner og yrkesorganisasjoner. I samarbeid med Norges Innsamlingsråd kåres den beste ideelle kampanjen eller innsamlingsaksjonen/organisasjonen. 

 

Telecom, IT, elektrisitet, olje og bensin: Kampanjer for telecom/nettoperatører, satellitt, kabel-TV-operatører og Internett og bredbånd tjenesteleverandører, produsenter og selgere av datamaskiner; maskinvare, programvare, tilbehør, IT-tjenester, oppgraderinger, IT-opplæring, elektrisitet, olje og bensin.

 

Underholdning: Kampanjer for trykte og elektroniske publikasjoner som bøker, magasiner, nyhetsbrev, e-nyhetsbrev, magasin og forskningstjenester, TV, radio eller nettsteder. Kategorien omfatter også markedsføring av film, teater, events, fornøyelsesparker, videospill og ulike typer lotteri.

 

Andre tjenester: Kampanjer for vedlikehold, sikkerhet, post- og budtjenester, adresseleverandører, logistikkselskaper, konsulenter, leverandører av tjenester utført i hjemmet og eiendom. Kampanje for farmasøytiske selskaper, helsepersonell, for eksempel sykehus og klinikker, apotek, ulike helse operatører og produsenter av helseprodukter, spa, treningssentre, helseklubber, skjønnhetssalonger, medisinske fasiliteter, etc.

 

Internmarkedsføring: Kampanjer gjort internt og som er laget for å motivere ansatte, opplæring av ansatte eller har til hensikt å få ansatte til å endre holdning eller handlinger. 

 

Business to business (B2B): Denne kategorien er for kampanjer som er målrettet mot B2B-kunder. Å levere produkter og tjenester til en annen virksomhet krever ofte komplekse og rasjonelle beslutningsutfordringer. Vis hvordan flott strategi og dristig kreativitet overvinner B2B-markedsførere.


 

SPESIALPRISER:

 

Best bruk av E-post: E-post er en viktig CRM kanal, men bli ofte borte når de store reklamekampanjene presenteres. Noen måler åpningsrate, noen konvertering – og andre
kreativt budskap. Har du en e-mail, eller flere du rett og slett er stolt av? En jobb som genererer engasjement, relasjoner og budskap, som kanskje er generert ut i fra en bra datafangst – og som leverer på enten strategi, kreativitet eller resultat?

 

Best bruk av Sosial media: Kategorien omfatter sosiale medier-kampanjer som genererer engasjement, relasjoner – og resultater. Det kan være en del av en flerkanals kampanje, men det vil bli vurdert på resultater som kan tilskrives sosiale medier.

 

Best bruk av Innhold: Også denne prisen er en spesialpris. Det betyr at vi ikke er ute etter de store innhold strategiske satsningene. Vi belønner content-tiltak som har ført til engasjement i en bestemt målgruppe og kan være fra alle typer media. Nyhetsbrev regnes i høyeste grad som innhold. Jobben må vise til enten kreativitet, strategi eller resultat. 

 

Best bruk av Ny teknologi: Ai/AR/WR/Installasjoner: Denne spesialprisen belønner den som har tatt i bruk teknologi som har tatt kundens engasjement til et ekstra nivå. Et bidrag der teknologi og smart bruk av data støtter opp om hakeslepps-opplevelsen og har levert enten på kreativitet, strategi eller resultat.

 

Best bruk av CRM-strategi/Samtykkeløp: En CRM-strategi synes aldri, eller blir aldri belønnet. Har du en strategi som du kan lett forklare eller grafisk fremstille å få juryen til å skjønne hvor genial den er? Det kan være et dialogløp, et samtykke løp, eller noe annet relevant. Har du kreativt uttak i tillegg, jubler vi jo. Men det er ikke noe krav. På en eller annen måte må jobben vise kreativitet, strategi eller resultat.

 

Best bruk av: Datadriven teknologi – NY: Forklaring kommer

 

Best bruk av: Display, mobil, online video – NY: Forklaring kommer

 

Best bruk av: Søk – NY: Forklaring kommer

 

Årets tekst: I denne spesialprisen er det ordene som skal belønnes. Det kan være en salgstekst eller en CRM-tekst, digitalt eller på print. Denne kategorien vurderes utelukkende på bakgrunn av evnen til å overbevise mottaker med tekst. Kategorien gjelder alle former for direktemarkedsføring (dvs. rettet mot en nøye spesifisert målgruppe og ikke mot alle). Arbeid sendt inn i denne kategorien kan også sendes inn i andre kategorier.

 

Årets visuell/AD: Formspråket er avgjørende for budskapet og oppmerksomheten. Til denne spesialprisen vil vi belønne det aller beste innen formgivning og design. Denne kategorien vurderes utelukkende på bakgrunn av evnen til å overbevise mottaker gjennom form, design, AD. Kategorien gjelder alle former for direktemarkedsføring (dvs. rettet mot en nøye spesifisert målgruppe og ikke mot alle). Arbeid som sendes inn her kan også sendes inn i andre kategorier.

 

Årets kundeservice: I kategorien er det virksomheten eller avdelingen som sådan som konkurrerer, og ikke enkelte kampanjer. Avgjørende er om virksomheten skaper gode resultater for seg selv og/eller sine oppdragsgivere. NORDMA vil med denne kategorien sette søkelyset på det totale arbeidet kundeservice gjør for omdømme i markedet, kundeservice, omsetning og resultater innenfor direkte markedsføring, og gjennom dette vise det beste som i dag gjøres innenfor dette fagområdet. I år legges spesiell vekt på virksomhetens evne til utvikling og forbedring. Virksomheten skal også dokumentere at den følger NORDMAs normer og regler.

 

Årets callsenter: I denne kategorien er det virksomheten eller avdelingen som sådan som konkurrerer, og ikke enkelte kampanjer. Avgjørende er om virksomheten skaper gode resultater for seg selv og/eller sine oppdragsgivere. NORDMA vil med denne kategorien sette søkelyset på det totale arbeidet callsentere gjør for omdømme i markedet, callsentere, omsetning og resultater innenfor direkte markedsføring, og gjennom dette vise det beste som i dag gjøres innenfor dette fagområdet. I år legges spesiell vekt på virksomhetens evne til utvikling og forbedring. Virksomheten skal også dokumentere at den følger NORDMAs normer og regler.

 

Studentoppgave: Du har en egen ide og beskrivelse av en kampanje. Du skal beskrive en 1:1 kampanje. Denne må inneholde en ide (heading og visuelt materiale) med en beskrivelse av budskapet og målgruppe.