ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • 65413-99f31-original

Kreativt Forums årlige kurs i markedsrett. gir en solid innføring i sentrale rettsregler. Kurset er åpent for alle og arrangeres i samarbeid med Zacco Advokater og Forbrukerombudet. Sertifiseringen er obligatorisk for våre byråmedlemmer og et kvalitetsstempel på at tilstrekkelig kompetanse innen markedsrett er på huset.