ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • MRA2-kurs

Hva er MRA?

Kreativt Forum, i samarbeid med ledende medie- og reklamebyråer, har gjennom tiår utviklet MRA til det mest komplette utdanningstilbudet innen strategisk medie- og kommunikasjonsrådgivning i Norge. Over 600 rådgivere/konsulenter er i dag MRA-sertifisert. 

Kurset består av ett grunnkurs (MRA Trinn 1), samt ett fordypningskurs (MRA Trinn 2). Begge kurs har avsluttende eksamen. Bestått eksamen på MRA Trinn 2 sertifiserer til tittelen: MRA – MedieRådAnsvarlig.

MRA kursene står sentralt hos de store mediebyråene, mediebedriftene, kreative byråene og annonsørene i Norge.

Om MRA Trinn 2:

MRA Trinn 2 er et kurs i strategisk medie- og kommunikasjonsrådgivning for viderekomne med fokus på integrert markedskommunikasjon. Kurset bygger videre på MRA Trinn 1.

 

Kurset er basert på forelesninger, cases, diskusjoner og gruppearbeid. Foreleserne er de beste fra bransjen. 

Noe av det vi skal igjennom er:

- Markedskommunikasjonens rolle
- MRA arbeidsprosess
- Kundens briefing
- Målfastsetting
- Problemdefinering
- Analyse og innsikt
- Forstå forbrukeren i en fragmentert hverdag
- Ide, kreativitet, strategi
- Strategi og implementering fra kundens ståsted
- Plan og effektmåling
- Hvordan og hvorfor endre mediestrategien underveis
- Hvordan skape resultater gjennom integrert samarbeid
- Diverse case
- Gjennomgang av fjorårets beste eksamensoppgave

 

* Detaljert program kommer snart.    


Nytt i 2017!

Medielandskapet er i drastisk endring og skillet mellom mediebyrå og reklamebyrå er ikke lenger hva det en gang var. I dag må en god medierådgiver besitte kompetanse innen både medierådgivning og kommunikasjonsrådgivning, samt ha en god forståelse for digitale medier. Derfor har digitale løsninger og integrert markedskommunikasjon fått en større og viktigere plass på MRA Trinn 2.