ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
 • lovogrettlogo

Thon Conference - Universitetsgata 24

Nye markedsføringskanaler og aktuelle måter å kommunisere med brukere/lesere/seere på krever at du som markedsfører er ajour med hva lov og rett sier.

Hvor går grensen for hva som er lovlig? Og når utsettes virksomheten for å bli klaget inn til Forbrukerombudet, Pressens Faglige Utvalg, Næringslivets Konkurranseutvalg, Datatilsynet? Og hva sier de siste relevante avgjørelsene? Dette og mye mer får du innsikt i ved å delta denne dagen

Dagen er praktisk lagt opp ved mye eksempelbruk.

09:00 - 09:30

VG - Innovatør i content med PFU som korreksjonsfaktor.

 • Hvordan tenker VG på innholdsmarkedsføring?
 • Hvordan jobbes det med stoffet internt versus redaksjonen for øvrig?
 • Hvordan vil innholdsmarkedsføring og samarbeidsformer utvikle seg?
 • Hvilke formater er gode for VG?
 • Hva sier annonsørene?
 • Hva sier leserne?

 

 

09:30 - 09:50

Annonsørens ansvar ved samarbeid med redaksjonelle medier

Mens VG og andre pressemedier er underlagt de presseetiske regler og PFU, må annonsøren også forholde seg til markedsføringsloven. Hvilke regler må man som annonsør være særlig oppmerksom på når man samarbeider om innholdsmarkedsføring med redaksjonelle medier og sosiale plattformer som Facebook? Hva kan man utlede av forbrukermyndighetenes håndheving så langt?

10:00 - 10:45

Aktuelt fra Forbrukerombudet

 • Om content marketing sett fra FOs side
 • Om brukeromtaler i delingsøkonomien- hvilke krav må tilretteleggere av slik informasjon rette seg etter
 • Aktuelle saker, problemstillinger og lovforslag/endringer

 

11:45 - 12:30

#varemerker - Hvordan håndtere varemerker online?

 • Hva skiller bruken av varemerker offline og online?
 • Særlig om søkeord og domener  - muligheter, utfordringer

og begrensninger

 • Varemerkebruk i apper og i sosiale medier
 • Online markedsplasser- og kampanjer
 • Tips om ivaretakelse og håndheving av varemerkerettigheter. 

12:30 - 13:05

«Best og størst» – muligheter og fallgruver ved sammenlignende reklame

Bruk av sammenligninger kan være en effektiv måte å fremheve produkters egenskaper på, men også en kilde til misnøye og tvist mellom konkurrenter. Med eksempler fra praksis : hva som skal til for at noe anses som en sammenlignende reklame og hvilke lovregler må da må forholde seg til. Hvilke sanksjonsmuligheter man har, dersom en konkurrent har gått over streken.

13:05 - 13:50

Nytt og viktig i markeds og kommunikasjonsrett i 2014 og 2015.

Gjennomgang av aktuelle rettsavgjørelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Domstolene og EU. 

 

14:00 - 14:40

Overvåkingsøkonomien – personvernutfordringer og skjerpede krav fra EU

Det pågår et datakappløp i medie- og annonseindustrien. De selskapene som vet mest om sine kunders vaner, interesser, smak og kontaktnett er vinneren i dette datakappløpet. Personopplysninger er den nye oljen, sies det.  Den kommersielle overvåkingen som foregår på nett har flere personvernutfordringer. I desember 2015 ble EU enige om en ny personvernlovgivning. Den nye loven skal implementeres i norsk rett innen to år fra den er vedtatt og vil erstatte dagens personvernlovgivning. Medie- og annonseindustrien i Europa, og globalt, vil bli møtt med skjerpede krav på en rekke områder.

Samarbeidspartnere