ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • _MG_3402

    LOV OG RETT I MARKEDS- OG KOMMUNIKASJONSARBEID 2018

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

09:00 - 09:10

Velkommen ved ANFO

09:10 - 09:55

Nytt og viktig i markeds og kommunikasjonsrett

Gjennomgang av aktuelle rettsavgjørelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Domstolene og EU. 

09:55 - 10:30

Sammenlignende reklame – Effektiv balansering på en knivsegg

Det å sammenligne egne varer og tjenester med konkurrentenes, kan være svært effektivt i markedsføring. Bruk av uttrykk som "best", "størst", "mer effektiv" er eksempler på det. Det stilles strenge krav til slik markedsføring. Gjort riktig kan det være fantastisk for omdømme og inntjening – gjort feil, det motsatte. Foredraget gir deg ABC-en i sammenlignende reklame, krydret med illustrerende eksempler.

 

10:30 - 11:00

Pause

11:00 - 11:35

Direktemarkedsføringens begrensninger og muligheter også i kundeklubber – Join the Club!

Reglene for direktemarkedsføring er relativt strenge. Har du kontroll på at det er lovlig grunnlag for din direktemarkedsføring? Hva med markedsføring av og i kundeklubber og lojalitetsprogrammer. Hva sier reglene om det? Foredraget gir en oversikt over reglene om direktemarkedsføring. Hva er lov og hva er ikke  - hva er i gråsonen og hva er konsekvensene av regelbrudd?

11:35 - 12:15

Markedsføring og influencere

Hva bør markedsførere være bevisste på når de bruker influencere til å markedsføre produktene sine i sosiale medier? Hvilke regler gjelder, og hvem har ansvaret for at loven følges? Forbrukerombudet har byttet navn til Forbrukertilsynet, og har fått sterkere virkemidler til å slå ned på ulovlig markedsføring. Hva betyr det?

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:35

Influencer Marketing - så enkelt, men samtidig så veldig vanskelig

Er det markedsføring skal det merkes. Det krever markedsføringsloven. Det fortjener også publikummet ditt å vite. Men loven er ikke alltid like lett å forholde seg til som man kanskje skulle tro. Spesielt ikke når influencere blander sammen egne og kommersielle budskap. I flere kanaler og over lang tid.

 

 

13:35 - 14:05

Ansvarlig markedsføring til barn av mat og drikke

Viktige avgjørelser for markedsføring av mat og drikke fra MFU

Matvarebransjens Faglige Utvalg har avgitt en rekke viktige avgjørelser som har effekt på markedsføring til barn. Blant annet fokuseres det på butikkarbeid, sosiale medier, kinoreklame, produktutforming, ekstraytelser for markedsføring til barn.

 

14:05 - 14:40

Hva er innenfor og hva er utenfor innen søkemotormarkedsføring?

Bra Søk ved styreleder Magnus Strømnes Bøe eksemplifiserer og kommenterer praksis som anses om god og dårlig innen søkemotormarkedsføring. 

 

 

Samarbeidspartnere