ANFOlogo
  • _MG_3402

    LOV OG RETT I MARKEDS- OG KOMMUNIKASJONSARBEID 2019

09:00 - 09:30

Google og Facebook – hva nå?

Så og si alle markedsførere bruker Google og Facebook i sine markedsføringsaktiviteter. Bruken av kanalene reiser flere problemstillinger i forhold til regelverket om personvern og markedsføring, og mange er usikre på lovligheten og behovet for samtykker. Carsten Gunnarstorp, som er advokat i ANFO, vil redegjøre for de mest vanlige problemstillingene med fokus på hva som kan gjøres uten samtykke. Videre vil det bli redegjort for det arbeidet ANFO gjør for at norske markedsførere skal kunne føle seg trygge på tjenestene fra Google og Facebook.

09:30 - 10:00

Annonsørenes nettsider er den store elefanten i GDPR-rommet

Anders Willstedt fra Conzentio og Carsten Gunnarstorp fra ANFO redegjør for praktiske og rettslige forhold vedrørende utlevering av personopplysninger fra hjemmesider. Mange har ikke oversikt over hvilke tredjeparter de har invitert inn på egen hjemmeside – og enda mindre oversikt over omfanget av utlevering av personopplysninger til disse tredjepartene. Uten å være klar over det, er det implementert teknologi som utleverer personopplysninger som blir videresolgt.

 

09:30 - 10:10

Patentstyret

  • Varemerke,
  • Markedsføringsloven
  • Opphavsrett