ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • lovogrettlogo

Lov og rett i markeds- og kommunikasjonsarbeid 2017

Nye markedsføringskanaler og aktuelle måter å kommunisere med brukere/lesere/seere på krever at du som markedsfører er ajour med hva lov og rett sier.

Lovverksendringer krever at du følger med. Når risikerer virksomheten å bli klaget inn til Forbrukerombudet, Næringslivets Konkurranseutvalg, Datatilsynet? Hva sier de siste relevante avgjørelsene? Hvordan beskytter du dine varemerker i en verden hvor kopiering er enkelt å foreta? Og hvorledes skape verdi av rettigheter og design? Dessuten er det butikk i etikk? Dette og mye mer får du innsikt i ved å delta på denne dagen. Det er jus satt inn i en praktisk markedsføringshverdag.

09:05 - 09:45

Nytt og viktig i markeds- og kommunikasjonsrett i 2017

En gjennomgang av aktuelle rettsavgjørelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Domstolene og EU. 

09:45 - 09:55

Pause

09:55 - 10:40

Aktuelt fra Forbrukerombudet

En gjennomgang av dagsaktuelle saker og problemstillinger som det arbeides med, i tillegg til lovforslag og endringer som ligger på bordet.
Temaer som drøftes er blant annet bransjearbeid, blogging, YouTube, innholdsmarkedsføring.

10:40 - 10:45

Pause

10:45 - 11:20

Når varemerker mister sitt vern - «degenerasjon»

Når er det nok og riktig "branding", og når blir det for mye og feil?

For sterk "branding" kan gi ufordelaktige konsekvenser.

11:20 - 12:00

Lunsj

12:00 - 12:30

Hvordan skape verdi av rettigheter og design?

En gjennomgang i verdiskapning av opphavsrettigheter.

12:30 - 13:05

Er det butikk i etikk?

En gjennomgang i globale og nasjonale utviklingstrender innen compliance, ettik og ansvarlighet. 
Hvilke krav og forventninger kan settes til selskaper og organisasjoner? 
Hvordan konkretisere etisk strategi, kommunikasjon og omdømmerisiko?

13:05 - 13:20

Pause

13:20 - 14:00

Det store datakappløpet - personvernutfordringer og ny lov fra 2018

En gjennomgang i personvernutfordringer og aktuelt loverk fra 2018.

14:00 - 14:50

Samtykkehåndtering under ny lovgivning

Samtykkehåndtering blir enda viktigere når spillereglene strammes inn i mai 2018. 
Hvilke samtykker finnes i dag? Hvilke vil det være behov for i fremtiden?
Gjennom personalia og kundedata, til aktiv bruk av data gjennom sosiale medier, programmatiske kjøp, vil ikke lenger generelle samtykker være nok. 

Samarbeidspartnere