ANFOlogo
  • lovogrettlogo

Lov & Rett

25.04.2017

Sted: Thon Conference, Universitetsgaten kl. 09.00 – 15.00

Lov og rett i markeds- og kommunikasjonsarbeid 2017

Nye markedsføringskanaler og aktuelle måter å kommunisere med brukere/lesere/seere på krever at du som markedsfører er ajour med hva lov og rett sier.

Lovverksendringer krever at du følger med. Når risikerer virksomheten å bli klaget inn til Forbrukerombudet, Næringslivets Konkurranseutvalg, Datatilsynet? Hva sier de siste relevante avgjørelsene? Hvordan beskytter du dine varemerker i en verden hvor kopiering er enkelt å foreta? Og hvorledes skape verdi av rettigheter og design? Dessuten er det butikk i etikk? Dette og mye mer får du innsikt i ved å delta på denne dagen. Det er jus satt inn i en praktisk markedsføringshverdag.

Påmelding

09.05 - 09.45

Nytt og viktig i markeds- og kommunikasjonsrett i 2017

En gjennomgang av aktuelle rettsavgjørelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Domstolene og EU. 

09.45 - 09.55

Pause

09.55 - 10.40

Aktuelt fra Forbrukerombudet

En gjennomgang av dagsaktuelle saker og problemstillinger som det arbeides med, i tillegg til lovforslag og endringer som ligger på bordet.
Temaer som drøftes er blant annet bransjearbeid, blogging, YouTube, innholdsmarkedsføring.

10.40 - 10.45

Pause

10.45 - 11.20

Når varemerker mister sitt vern - «degenerasjon»

Når er det nok og riktig "branding", og når blir det for mye og feil?

For sterk "branding" kan gi ufordelaktige konsekvenser.

11.20 - 12.00

Lunsj

12.00 - 12.30

Hvordan skape verdi av rettigheter og design?

En gjennomgang i verdiskapning av opphavsrettigheter.

12.30 - 13.05

Er det butikk i etikk?

En gjennomgang i globale og nasjonale utviklingstrender innen compliance, ettik og ansvarlighet. 
Hvilke krav og forventninger kan settes til selskaper og organisasjoner? 
Hvordan konkretisere etisk strategi, kommunikasjon og omdømmerisiko?

13.05 - 13.20

Pause

13.20 - 14.00

Det store datakappløpet - personvernutfordringer og ny lov fra 2018

En gjennomgang i personvernutfordringer og aktuelt loverk fra 2018.

14.00 - 14.50

Samtykkehåndtering under ny lovgivning

Samtykkehåndtering blir enda viktigere når spillereglene strammes inn i mai 2018. 
Hvilke samtykker finnes i dag? Hvilke vil det være behov for i fremtiden?
Gjennom personalia og kundedata, til aktiv bruk av data gjennom sosiale medier, programmatiske kjøp, vil ikke lenger generelle samtykker være nok. 

Påmelding

Foredragsholdere

Aleksander Aas, Oculos
Andreas Hobæk, Datatilsynet
Elisabeth Lier Haugseth, Forbrukerombudet
Hans Erik Johnsen, Wiersholm
Lene Eia Bollestad, Steenstrup Stordrange
Martin Berggreen Rove
Nicolai Skridshol, Steenstrup Stordrange
Nora Elise Wennberg, Forbrukerombudet