ANFO_LogoV_white_50px
  • _L2A4298_MMM2018_Festaften_red

    Max Marketing Mix

    Prisutdeling

Gode løsninger fortjener både heder, ære og masse oppmerksomhet.

Vi er overbevist om at et MMM med fokus på deling og læring er veien å gå for å skape enda mer effektiv kommunikasjon, i en verden som nå gir oss nesten uante muligheter.