ANFO_LogoV_white_50px
  • 200495876-001

Mye vil ha mer, og fanden vil ha fler

  • By
  • Håvard Rønnevig Bakken – Fagdirektør i ANFO

Et gammelt ordtak med fortsatt gyldighet. Alle virkemidler vokser bortsett fra de papirbaserte. Det tredje kapittel i Den Store Annonsørraporten forteller om annonsørenes fremtidsplaner om sosiale medier og innholdsmarkedsføring.

 

– Det er faktisk mer utbredt å ha en strategi for sosiale medier enn en overordnet kommunikasjonsstrategi. Det å utarbeide en klart definert overordnet kommunikasjonsstrategi på tvers av alle typer virkemidler og media er nok en svært utfordrende oppgave for de fleste markedsførere, sier Håvard Rønnevig Bakken, forfatter av rapporten og fagdirektør i ANFO.

 

Slik kan vi enkelt oppsummere kapittelet

Det er en bred satsing på innholdsvirkemidler. Facebook er fortsatt kongen på haugen, men stagnerer. For første gang siden vi begynte med denne studien vokser Instagram, YouTube og Snapchat mer enn Facebook. 

Alle virkemidler vokser bortsett fra de papirbaserte. Video og hjemmeside er de to mest dominerende virkemidlene. Det satses noe mindre på tvers av de fleste virkemidlene sammenlignet med siste to år. For apper ser vi en reduksjon i andelen som vil øke med 9 % prosentpoeng og 17 % poeng fra 2016.

38 % ville øke på blogg i 2016. I år er andelen 16 %.

18 % ville øke i elektronisk magasin i fjor, i år 8 %.

38 % av annonsørene satser mer på innholdsmarkedsføring i samarbeid med mediene, såkalt native advertising.

46 % av annonsørene satser mer på elektronisk nyhetsbrev.

 

Mer informasjon finner du i Den Store Annonsørrapporten. Last ned hele kapittelet her: 

 

DSAR 2019:  kapittel 3

 

Resultatene fra undersøkelsen kan brukes fritt ved å angi DEN STORE ANNONSØRRAPPORTEN 2019 © ANFO som kilde.

 

De tidligere delene kan du se nærmere på her:

 

DSAR 2019:  kapittel 1

 

DSAR 2019:  kapittel 2

 

 

Foto: Getty Images