ANFOlogo
  • JanMorten_Carsten_3_red

NORDMA + ANFO = SANT

  • By
  • Jan Morten Drange, Administrerende direktør ANFO

Da er vi i mål. Etter en tids forlovelse og samboerskap er ANFO og NORDMA blitt en større, bedre og enda mer relevant organisasjon. I stedet for å være henholdsvis 2 og 6 ansatte i to organisasjoner er vi nå blitt 8 som en litt større aktør.

Value for money
I praksis er det slik at enten man var medlem i NORDMA eller ANFO, er man nå medlem av den sammenslåtte organisasjonen som nå heter ANFO. Som en større organisasjon er tilbudet naturlig nok enda større og enda bredere. I begge organisasjonene har det vært slik at medlemmene betaler sin kontingent ut fra størrelse. Denne modellen kommer vi til å fortsette med. Den opplever vi som både logisk og rettferdig.

Begge organisasjonene har lenge vært opptatt av faglige møteplasser både i form av konferanser og nettverksgrupper. Dette vil være helt sentralt også fremover. Eksisterende nettverksgrupper videreføres og kompletteres. Konferanser har vi mange av. Det skal vi fortsette med. De utvikles i tråd med våre medlemmers behov og ønsker. ANFO har i flere år hatt en betydelig del av konferansene inkludert i medlemskapet. Som tidligere NORDMA medlem får du nå et titalls «nye» konferanser med på kjøpet. Relevante frokostmøter på aktuelle tema skal vi selvsagt også ha.

Nettverksgrupper
Som interesseorganisasjon for norske markedsførere er myndighetskontakt viktig. Vi søker å ta våre medlemmers sak, med riktig stemme. Det er som oftest mer kraftfullt enn å stå frem en og en. Vi har standardavtaler tilgjengelig, vi tilbyr rådgivning og støtte til våre medlemmer og vi hjelper med stort og smått en markedsfører lurer på. Her har også våre nettverksgrupper helt sentrale roller å spille. Setter du nok smarte mennesker med felles interesser sammen vil magiske situasjoner lett oppstå. Vi setter vår ære i å forløse dette potensialet.

Av nye nettverksgrupper i startgropen kan nevnes grupper innen jus, callsenter, retail og CRM. Vi har allerede svært velfungerende grupper innen content marketing, adtech samt en gruppe for CMO/markedsdirektører og en for markedssjefer i litt mindre miljøer.

Jus
Vi er mange som jobber med aktuelle utfordringer som GDPR og E-Privacy. Det kommer vi til å fortsette med. Vi fortsetter her dialogen med media, mediebyråer og plattformene. Utfordringene er fortsatt store. Ny organisasjon gir oss også mulighet til å satse ytterligere på juridiske produkter. Bli ikke overrasket om du om ikke lang tid kan ringe vår juridiske hotline eller ANFO sin GDPR telefon.
 
Rapporter
Vi gjør allerede flere undersøkelser. Den mest kjente og den som har gitt oss mest oppmerksomhet er nok Den Store Annonsørrapporten som kommer hver oktober. Her svarer annonsørene på hva man tror om virkemiddelbruk og samarbeidsrelasjoner fremover. Svært nyttig innsikt for både kunder og samarbeidspartnere. Vi har flere andre tilsvarende undersøkelser på agendaen. Alle slike rapporter er gratis for våre medlemmer. Med internasjonal tilknytting til både DMA (Data Marketing Association) og WFA (World Federation of Advertisers) får vi dessuten tilgang på solide internasjonale papers og analyser.
 
Konkurranser
Vi har to større og svært viktige konkurranser; Max Marketing Mix og ANFO Effekt. I begge konkurrerer man i effektiv kommunikasjon. På to forskjellige måter. Og hvem vet, kanskje blir de litt mer forskjellig i fremtiden? Våre motiver er svært edle. I begge konkurransene er læring og deling av kompetanse sentralt. 

Uten å skryte kan vi med stolthet si at vi tar med oss det beste fra to organisasjoner. Medlemstilbudet har aldri vært bedre. Og bedre skal det bli. Vi gleder oss til å utvikle vårt tilbud og den nye organisasjonen sammen med deg som medlem.

Vi vil gjerne engasjere bredest mulig. Bli med i våre nettverk, kom på våre konferanser og møteplasser, engasjer deg i juryarbeid osv. Vi er her for deg og ditt firma. Ta gjerne kontakt.