ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • NXT_kolon

Hvordan orkestrere samarbeidet mellom våre valgte partnere

De fleste er bedre sammen enn alene. Og de færreste er rigget for å gjøre alt selv. Bruk av gode samarbeidspartnere som utfyller og kompletterer egen kompetanse har vært nødvendig og vanlig i nær sagt alle tider. Selvsagt også i dag.
 
Se for deg ditt reklamebyrå, mediebyrå, designbyrå, media, analyseinstitutt osv som et orkester hvor du er dirigenten. Hvordan kan vi sikre optimale arbeidsprosesser i en verden hvor endringstakten er høyere enn noen sinne, hvor kampanjetankegangen er erstattet av en real time always on modell? Hvor orkesteret er større enn noensinne, både i antall og størrelse. Og rundt oss eskalerer den digitale transformasjonen, content marketing tas inhouse og man kjøper media programmatisk. Kanskje er man også litt i villrede rundt hva som egentlig er viktigst. Og hvem skal man egentlig stole mest på når alle til syvende og sist skal selge meg noe?
 
Vi har satt sammen en dag for å belyse nettopp dette. Og som vanlig gjør vi det fra litt forskjellige ståsted. Vi er nemlig overbevist om at relevant inspirasjon kan gjøre oss bedre. Men samtidig vet vi også at det som er riktig for deg ikke nødvendigvis er riktig for meg.
 
Velkommen til en dag hvor samarbeidsmodeller for nåtid og fremtid presenteres og diskuteres i en ”remodellert” form.
 
 

09:10 - 09:40

Hva kjennetegner de beste

Det svenske analysefirmaet Regi har i en årrekke gjennomført bransjeundersøkelsen Årets byrå i Sverige. I øyeblikket er de sammen med Dagens Næringsliv i ferd med å gjennomføre samme undersøkelse for første gang i det norske markedet. Om ikke lenge vet vi følgelig mye mer om hvilke byråmiljøer i det norske markedet som har mest fornøyde kunder.

Systematisk jobbing over dette temaet over tid gir unik innsikt i byråbransjen. Hva kjennetegner de beste miljøene, de som klatrer mest, de som stadig befester sin situasjon osv. Hva kan ut fra dette tas ut i klare råd og tips til norske annonsører. Både i dag til dag arbeidet og ikke minst i situasjoner hvor man skal velge seg nye partnere. 

 

 

09:40 - 10:10

Du er dirigenten. Men du dirigerer ikke et orkester.

Oppgaven din er å få det beste ut av en rekke med solister.

Alf er en uredd markedsfører som har meninger om det meste. Og han er ikke redd for å flagge disse. Bendixen har nærmere 30 års erfaring fra bransjen og har også fått æren av å introdusere planning til Norge. Få om noen har vært mer opptatt av effektiv markedsføring enn Alf.
 
De seks siste årene har han jobbet som konsulent for Schibsted i deres prosess med å ta Finn.no/Blocket tjenester ut i verden. Alf sin oppgave har vært bla å sikre at man kommuniserer riktig i de forskjellige markedene. Faktisk hele 20 land på fem kontinenter. En sentral del av dette arbeidet har vært å finne riktige byråpartnere og bruke disse optimalt.

Presentasjonen er bygget rundt dette caset.

10:10 - 10:40

Pause

10:40 - 11:10

Kjøpt, fortjent eller begge deler?

Terrenget vi må orientere oss i blir vanskeligere å lese og kundereisene blir mer komplekse. Alle kan mer enn før, men ingen er best alene. Det er derfor viktigere enn noen gang at de ulike disiplinene jobber tettere sammen og  bygger produkter og tjenester som dekker kundens behov i alle møtepunkter og over tid.
 
Bente Klemetsdal vil fortelle hvordan Aller Medias nyetablerte byrånettverk Ahead skal jobbe sammen med kundene for å skape de beste og mest lønnsomme kundeopplevelsene.
 

11:10 - 11:40

Fremtidens byrå er her nå.

Heisholt Inc er et nystartet og nytenkende byrå som kun jobber kreativt. Helt uten kunstige prosesser og konsulenter, men i tett samarbeid med kunder som kan sitt produkt og tjeneste inn og ut. Måten å jobbe på illustreres perfekt med The World´s first live gig inside Minecraft caset,  et fantastisk samarbeid mellom Universal Music, The Gathering og Heisholt Inc hvor verdenskjente artister med AlunaGeorge (UK) i spissen spilte åpningshowet på The Gathering live og simultant i spillet Minecraft, samtidig som de sto live på scenen. Dette innovative caset, som kombinerer gamingkultur, popkultur, teknologi og kreativitet på en helt ny måte, blir av global musikkpresse blir omtalt som en «gamechanger», og har fått massiv gobal oppmerksomhet, med Contagious Magazine, MTV, Rolling Stone, Mashable og New Musical Express i spissen.
 

11:40 - 12:25

Lunsj

12:25 - 12:55

Fremtidens samarbeid er med mennesker du ikke kjenner på andre siden av jorden …fremtiden er crowdsourced!

Den 4. industrielle revolusjon kommer og i veldig høy hastighet. En god måte å imøtekomme dette er for bedrifter å stimulere og tilrettelegge for sine ansatte, og egentlig hele verdikjeden sin til å jobbe smartere, raskere og mer innovativt. For å få det til kreves det at bedrifter tar i bruk nye samarbeidsteknologier, tilpasser arbeidsprosesser og ikke minst endrer holdninger. De må tørre å slippe mennesker til, rive ned siloer og være transparente skal de klare å hente ut det enorme potensialet denne formen for samarbeid kan gi oss alle.


Sammen med Stefan Okstveit skal vi kikke litt i krystallkulen, se på noen modeller og en god case eller to. 

12:55 - 13:15

Hvordan jobbe med opinionsledere?

Foredraget tar for seg hvordan man tidligere har jobbet med kjente profiler, og hvordan man på best mulig måte kan gjøre det på smartest mulig måte i 2016.

13:15 - 13:45

Pause

13:45 - 14:15

2016 - Generalistens død og oppstandelse?

Har markedsføring en gang for alle falt i hendene på spesialistene?

Mediabemanning og MB Flex formidler og rekrutterer markedsførere, og har gjort det siden 2001. I tillegg til å gjennomføre en av de største årlige arbeidsmarkedsundersøkelsene blant markedsførere og kommunikatører, sitter de tett på mange av miljøene som leder an utviklingen i markedsfaget. Dette gir dem en ganske unik innsikt i hvordan en markedsavdeling kan bli seende ut i fremtiden.

Hvordan vil dette påvirke samarbeidet mellom interne og eksterne partnere?

14:15 - 14:45

Orkester i krise

Tar de store retailerene over alt? Det foregår en omfattende vertikal- og horisontal integrasjon hvor de store aktørene tar over stadig mer av verdikjeden - produktutvalg, kommunikasjon, distribusjon, analyse, ... Kan de klare og bli spesialister i alle ledd?

 

14:45 - 15:15

CASE NETCOM: «Bryt ned siloene og øk effekten».

Hvordan og hvorfor sette opp en felles digital innsiktsplattform for annonsøren og dens samarbeidspartnere?

La deg inspirere av et case som viser hvordan samarbeid på tvers og optimal utnyttelse av kunnskap i alle leire skapte mer kostnadseffektive salg og effektivisering av arbeidsrutiner. 

Hanne Løken Olsen forteller om hele prosessen og kan vise til svært sterke resultater av en endret samarbeidsmodell. 

Et case mange annonsører kan lære av! 

Samarbeidspartnere