ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • Anfo og Publicis

Ny samarbeidspartner


ANFO har historikk og kultur for å samarbeide med bransjen. Publicis Groupe er ny samarbeidsparter av året.

For å kunne ha et så stort og godt tilbud på bla konferansesiden, har vi over tid satt sammen et veldig godt batteri av samarbeidspartnere. Partnere som alle på sin måte preger utviklingen i bransjen. Det gjelder i høyeste grad også siste tilskudd til denne gjengen, Publicis Groupe.

 

Peder og gjengen hans i Publicis setter kunden i fokus samt utvikling og endring høyt på agendaen, sier Jan Morten Drange i ANFO (til venstre på bildet).

 

ANFO setter fokus på fag og har gode møteplasser for annonsører og bransjen. Faget vårt er viktigere enn noensinne, det er markedsførerne som sitter nærmest kundene og deres behov. Men det har også blitt mer komplisert å være god, det krever både omstillingsevne og et bredere sett av ferdigheter - samtidig som vi fortløpende må bevise hvordan vi tilfører verdi. Her gir ANFO Effekt et veldig viktig bidrag til kompetanseheving, deling av gode jobber og anerkjennelse til dem som lykkes. Klart vi vil bidra til dette, sier Peder Mittet i Publicis «Power of One».