ANFO_LogoV_white_50px
  • Fim_Logo_Ikon_farge

Ny selvreguleringsordning av etiske retningslinjer mot kroppspress


Velkommen til lansering av Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring! Her vil ANFO og MBL for første gang presentere et prosjekt som skal håndtere nye etiske retningslinjer mot kropps- og utseendepress blant barn og unge.

 

– ANFO ønsker å bidra til ansvarlig influcencermarkedsføring og ryddige forhold på dette feltet, og det er bakgrunnen for vårt engasjement i dette arbeidet, sier administrerende direktør Jan Morten Drange.

I slutten av juni i fjor tildelte Barne- og familiedepartementet Medietilsynet, med støtte fra Forbrukertilsynet, oppdraget med å utvikle etiske retningslinjer for å motvirke uheldig kroppspress i sosiale medier.


Her foreslås at bransjen selv tar eierskap til retningslinjene. På bakgrunn av dette har ANFO og MBL arbeidet videre med å utvikle skissen til retningslinjer.


ANFO har hatt en lang rekke møter sammen med sentrale annonsører, MBL og med nettverk som organiserer influencere. Vi har konkretisert regelverket og utarbeidet en veileder som skal brukes i arbeidet. I tillegg har vi hatt dialogmøter med myndighetene og større bransjemøter der alle deler av verdikjeden har vært representert, sier ANFOs prosjektsjef Wenche Jacobsen.


For å håndheve retningslinjene opprettes det et Fagutvalg for influencermarkedsføring (Fim). Fim skal komme med forhåndsuttalelser og håndheve klager og vil bestå av syv personer, med en uavhengig leder. De øvrige representantene i Fim kommer fra nettverkene, annonsører og influencere.


Alle vedtak på klager fra Fim offentliggjøres, slik at overtredelser av retningslinjene gjøres kjent i offentligheten («name and shame»). Forhåndsuttalelser vil kun gjøres tilgjengelig for den som er innklaget og gjøres ikke offentlig kjent. De etiske retningslinjene vil gjelde barn og unge under 24 år. Ordningene starter opp 1.10.2019, med en innkjøringsperiode frem til 1.1.2020. I denne innkjøringsperioden vil avgjørelser på klager ikke bli offentlig kjent. 


Velkommen til lansering!

Tid: mandag 23.9.19 kl 14-1530

Sted: Share Oslo, Myntgaten 2

 

Påmelding