ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • logo_omdømmekonferansen2015
Omdømmekonferansen 2015 – tirsdag 3. november. Union Scene i Drammen. 

Godt omdømme eller rennomme er viktig for vår anseelse og tiltrekningskraft i markedet. Et godt omdømme vil bidra til å posisjonere oss riktig, gjøre oss attraktive og være viktig for å etablere helt nødvendig tillit i markedet. God ledelse og intern kommunikasjon skaper ambassadører og bidrar til et godt omdømme.

 

Hva er egentlig dette omdømmet alle maser om?

Hvilke metoder og kanaler fungerer best?

Er et godt omdømme viktig for forretningsmessig suksess?

Befinner vi oss i omdømmekraftkrise i Norge? 

Hva er hemmeligheten til virksomhetene med best omdømme?

Hvordan bygge omdømme i en verden hvor folk har alt de trenger?

Er omdømmebygging relevant for kommuner og regioner?

Er signalbygg en omdømmefaktor?

Hvorfor vinner de beste historiene?

 

Lær hva som må til for å styrke omdømme i bedrifter, offentlige organisasjoner eller for byer, steder og regioner. Kom for faglig oppdatering, for nettverksbygging og inspirasjon. 

Stedet er Union Scene i Drammen og arrangører er Omdømmeprosjekt Drammen og ANFO/ Annonsørforeningen. *Alle som melder seg på Omdømmekonferansen vil få et eksemplar av praktboken «Møter med Drammen» som lanseres offisielt 7. November

09:00 - 09:10

Velkommen

Ved Håvard Bakken, ANFO, Tom Søgård Daglig leder Byen Vår Drammen og dagens konferansier Eva-Charlotte Stenset.

09:10 - 09:40

Er et godt omdømme viktig for forretningsmessig suksess?

De fleste bedrifter har et bevisst forhold til sitt omdømme og mange aktører legger betydelige ressurser i sitt omdømmearbeid. Få vil bestride at et godt omdømme er viktig, men hvor viktig er det for forretningsmessig suksess for bedrifter i ulike forretningskontekster?

09:40 - 10:10

Den sterkestes rett - Beste historier vinner

Hva er egentlig dette omdømmet alle maser om? Hva skiller de beste fra røkla? Bård Hammervold & Marius Eriksen fra Geelmuyden Kiese snakker om oppfatninger og misoppfatninger om bygging og forvaltning omdømme, og hva som skal til for å lykkes med strategisk kommunikasjon i dag.

10:30 - 11:00

Sosiale medier og destinasjonsmarkedsføring

Hvordan kan man bruke sosiale medier for å markedsføre en destinasjon? Hvem lykkes, og hvorfor får akkurat disse det til? Hvordan bygger man ambassadører, og hvorfor er dette viktig? Ingvild Moens foredrag vil gå systematisk gjennom dette, med konkrete cases og tips til hvordan dere kan få mer ut av aktiviteten dere gjør i sosiale medier.

11:00 - 11:30

Store idrettsarrangement er gull verdt for en by eller regions omdømmebygging.

Bergen skal arrangere Sykkel VM i 2017. Selv for en by som Bergen, med et internasjonalt rennomé få steder i Norge kan matche, vil et slikt arrangement ha stor betydning. Enhver by eller region kan ta kvantesprang omdømmemessig om man vet å utnytte verdien av et arrangement som Sykkel VM riktig. Dette akter man å gjøre i Bergen. Faktisk har man allerede nå fått global anerkjennesle for deler av jobben som er gjort. To år før selve arrangementet høster arrangementets visuelle identitet internasjonal heder. http://bergen2017.no  
I presentasjonen får du høre om bakgrunnen for søknaden, selve søknadsprosessen, litt om målsettinger og ikke minst hva man tror man skal oppnå helt konkret.
 

Caset Bergen og Sykkel VM presenteres av Markeds og kommunikasjonsdirektør Erik K. Halvorsen

12:30 - 13:00

Går veien til nordmenns hjerter via Internett?

Omdømmeanalysen RepTrak Norge 2015 viser at selskaper med sterk digital tilstedeværelse rykker frem. Hva driver omdømmet, og hvor mye betyr det digitale i omdømmearbeidet?
 

13:00 - 13:30

Trenger din by et arkitektonisk postkortmotiv?

Trenger innbyggerne signalbygg å være stolt av, noe som gir identitet ? Eller er byens omdømme det som skjer mellom bygningene? Er det byens puls eller en «visuell tydelighet» som er mest avgjørende for omdømme og attraksjonskraft? Kan arkitektoniske valg og krav spille en rolle i denne sammenheng?

Breen snakker om byen og arkitektur som merkevare. Hva betyr arkitektur og signalbygg for omdømme? Har byer uten selvtillit gjort internasjonale stjernearkitekter rike og høye på seg selv? Eller er det slik at f.eks Sydney, Bilbao og Oslo ville vært etterlatt i mørket uten å få tilført berømte, arkitektoniske grep?

13:30 - 14:00

Nok snakk – et foredrag om moderne omdømmebygging

Hvordan bygge omdømme i en verden hvor folk har alt de trenger og tar produktkvalitet for gitt? Preben mener altfor mange er opptatt av å skryte av sine egne produkters fortreffelighet, til en målgruppe som er møkklei av å høre selvskrytet. Han mener dessuten at den tradisjonelle måten å bygge omdømme på er gått ut på dato og gir dårlig effekt. Skal man bygge omdømme på ordentlig, må man slutte å snakke og begynne å gjøre noe, hevder Preben, som mener flere virksomheter må gå fra å være produktleverandører til å bli samfunnsaktører som spiller en rolle for sine målgrupper.  I dette foredraget forteller han hvordan det kan gjøres og deler eksempler fra norske virksomheter som har turt å ta det store steget ut i samfunnet.

14:20 - 14:50

Omdømmekraftkrise i Norge!

Rolness anlegger et ironisk skråblikk på branding og innovasjon i Norge, og viser hvordan merkevarebygging ofte ender med luftslott her til lands, enten vi snakker om NSB, Norges-profilering eller kommune-slagord. 

Mangler vi rett og slett dømmekraft når vi skal forvalte vårt omdømme?

14:50 - 15:20

Sammen er vi sterke

Ti år med omdømmebygging i Drammensregionen har gjort noe med oss. Vi står sterkere enn noen gang. Vi er landets femte største region, men kommunestrukturen gjør at vi aldri nevnes blant dem som betyr noe. Nå er tiden inne for det store grepet som løfter Drammen, Svelvik, Lier, Røyken og Hurum opp til en større enhet. Muligheten er der NÅ, og det er bare å gripe den. Det er tid for å skrive historie.

Samarbeidspartnere