ANFO_LogoV_white2
Her er Peder Mittet, leder for de norske Publicis-byråene, omkranset av Christine Torp, Patric Ligner, Maria Egeland, Lise Mørkved og Haakon Dahl.
  • Pressebilde190319_Alle

Power of One utfordrer mediehusenes annonsørprodukter


Innholdsmarkedsføring har blitt en viktig del av mange annonsørers aktivitetsplaner, og markedet har på få år vokst til omlag fire milliarder (ANFO og Metro). Det nye produktet Content@Scale utfordrer mediehusenes innholds-satsinger ved å gi annonsørene større eierskap og valgfrihet både til innhold og distribusjon – på tvers av mediehusenes «walled gardens». Et relevant produkt for alle annonsører med innholdsmarkedsføring på planen.

 

– Markedet for innholdsmarkedsføring modnes, og vi har lenge kjent på at mediehusenes tilbud ikke har vært verken godt nok eller optimalt distribusjons-messig. Dagens tilbud er i stor grad låst til det enkelte mediehus med de begrensningene det innebærer, og fra et annonsørperspektiv er det ønskelig å utfordre dette. Ved å sette sammen et tverrfaglig lag av eksperter som behersker både innholdsproduksjon, teknologi og distribusjon, har vi skreddersydd en løsning som møter kundenes behov, sier leder for Publicis-byråene i Norge, Peder Mittet.

 

– Med Content@Scale skal vi rett og slett redefinere hva god innholdsmarkedsføring kan være. Her har den redaksjonelle leveransen enormt mye å si for verdien, og vi som byrå sørger best for den strategiske forankringen. Dessverre ser vi altfor ofte innsiktsløs innholdsmarkedsføring som er preget av hastverksarbeid, overdreven bruk av klikkbait, svake koblinger mellom annonsør og tema, generiske vinklinger, eller rett og slett useriøst innhold som er bygget på konstruerte fakta, sier Maria Egeland som er produktansvarlig.

 

Det nye Publicis-produktet kombinerer premium innholdsproduksjon med premium distribusjon – en modell som gjør det mulig å utnytte data for å kjøpe medieplasseringer programmatisk, og plassere native-annonser på tvers av alle de største mediehusene og nettstedene i Norge – dynamisk tilpasset.

 

– Med dette er vi de første som tilbyr en fullskala native-løsning hvor vi treffer målgruppene mye mer presist og uavhengig av mediehus, sier Christine Torp, som er direktør for performance.

 

Ikke bare kan vi distribuere på tvers av mediehus slik at vi faktisk når målgruppene effektivt. Vår dynamiske annonseteknologi tilpasser automatisk materiellet til ulike nyhetssteder innenfor deres respektive kravspesifikasjoner, og vi får det til å se pent ut. Men vi kan også bruke data for å øke relevansen på innholdet for ulike målgrupper ved å optimalisere inngangene og segmentere på en rekke intensjonsbaserte parametere, forteller Torp.

 

Et stort Power of One-team har jobbet intensivt for å få teknologien og den gjennomføringen av Content@Scale på plass. De første kundene er allerede i gang.